Leik og språkleik i uterummet. Rapport prosjekt Språkjungelen.

Forfatter
Wie, A.
Kilde
Fredrikke, Højskolen i Nesla
År
2014

Formål

Dette studie undersøger hvordan en klatrejungle er et sted for sproglig udvikling i en daginstitution (barnehage) i Norge. En klatrejungle er en udendørs legeplads med forskellige aktivitetsmuligheder. Legen anskues her som læringsarena for børns motoriske udvikling, sociale kompetencer og ikke mindst børns sprogudvikling

Resultat

Sprogjunglen, er en udendørs klatrejungle, med forskellige sprogudviklende aktiviteter indbygget i legepladsen i form af magnettavler med ord, billeder og begreber på, som børnene kan anvende under legen. Klatrejunglen gav anledning til mange forskellige lege - både organiserede og spontane. Heriblandt rollelege, regellege, holdlege og fællessang. Evalueringen viser, at klatrejunglen inviterer til kommunikation mellem børnene og indgår i børnenes leg og sprogbrug. Eksempelvis lærer børnene nye ord om fx dyr eller de leger med og opfinder ord, eller øver sig i at tælle. Klatrejunglen stimulerer ikke bare børnenes sprogbrug og sprogforståelse, men bidrager også til at udvikle børnenes motoriske og sociale kompetencer. Evalueringen peger på, at arbejdet med sprogjunglen dels har udviklet sig løbende over længere tid, og dels har har været tidskrævende for personalet, fx tid brugt til at bygge klatrejunglen og udarbejde materialer til den. Samtidig har projektet bidraget til, at de ansatte i højere grad arbejder med sprogopmærksomhed og klatrejunglens sprogudviklende aktiviteter er blevet udbredt til flere aktiviteter i daginstitutionen. Desuden er der blevet skabt en større fællesskabsfølelse blandt de ansatte.

Design

Studiet er en projektevaluering af et projekt, der hedder Sprogjunglen, der søger at stimulere og styrke børns sproglige kompetencer gennem motorisk leg i en klatrejungle. Det foregår i en norsk daginstitution. Studiet beskrives som interaktiv aktionsforskning. Data består af interviews med tre assistenter og tre pædagoger i henholdsvis begyndelsen og ved afslutningen af evalueringen. Derudover består de empiriske data af observationsnotater fra observationer af børns aktiviteter i sprogjunglen såvel som andre steder, hvor børnehaven tager udeområder i brug. Studiet blev gennemført i perioden mellem 2010-2013. Evalueringen inddrager relevant forskningslitteratur om børn, leg og sprog.

Referencer

Wie, A. (2014): ”Leik og språkleik i uterummet. Rapport prosjekt Språkjungelen”. Fredrikke, Højskolen i Nesla

Opdragsgiver

ikke oplyst