“Interaksjoner mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen”.

Forfattere
Hillesøy, S.
Johansson, E.
Ohna, S.
Kilde
Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, 7(4), 1-21.
År
2014

Formål

I studiet undersøges, hvordan små børn i alderen 1½-3 år med cochleaimplantat deltager i interaktioner med andre børn i daginstitutionen (barnehage), og hvordan cochleaimplantat skaber muligheder for børnenes deltagelse. Et cochleaimplantat er et høreapparat, hvor en del af teknologien er indopereret i det indre øre.

Resultat

Studiet viser, at et cochleaimplantat, der giver barnet mulighed for at få adgang til det lydmiljø, der omgiver det, er et centralt vilkår for deltagelse i interaktioner. Cochleaimplantat giver fokusbarnet adgang til både tale og andre betydningsfulde lyde.

Fokusbørnene indgår i interaktioner, der er i både takt og utakt. I interaktioner i takt orienterer børnene sig mod hinanden og har et fælles engagement i aktiviteten. Interaktioner i utakt er kendetegnet ved fx interessekonflikter mellem børnene. Fokusbørn indgår i interaktioner med både takt og utakt, og dermed indgår de på lige fod med de andre børn. Det understøtter udviklingen af fokusbørnenes sociale kompetencer.

Studiet viser ligeledes, hvor sårbart barnets deltagelse i interaktioner med andre børn er, når teknologien svigter, og barnet mister hørelsen. På dette grundlag finder studiet, at når teknologien ikke virker, har fokusbørnene ikke samme vilkår for deltagelse som børn med normal hørelse. Studiet dokumenterer også, at det pædagogiske personales kompetencer har stor betydning for udfaldet af situationer, hvor teknologien svigter. Fx opstår episoder, hvor cochleaimplantatet svigter, og hvor de voksne ikke er bekendt med hverken tegnsprog eller implantatet. Dette fører til afbrydelser i interaktioner mellem børnene.

Design

Studiets empiriske grundlag er baseret på observationer i tre norske daginstitutioner. Børnegrupperne i de tre institutioner består af henholdsvis 14, 18 og 26 børn. Børnene er i alderen 1½-3 år. Et barn med cochleaimplantat indgår i hver gruppe. Observationerne består af interaktioner mellem børn uden cochleaimplantat og et barn med cochleaimplantat (fokusbarnet). Analysematerialet består af i alt 8 timer og 19 minutters videooptagelser. Hver interaktion varer mellem 10 sekunder og 47 minutter. Interaktionerne er transskriberet efter et notatsystem, der beskriver, hvem der handler og i hvilken rækkefølge, hvordan børnene udtrykker sig, hvad de gør, og hvad der sker.

Materialet er analyseret med fokus på barnets deltagelsesprocesser, dvs. barnets brug af fysiske og sproglige midler i interaktioner. Fokus har ligeledes været på forhold, som kan relateres til fokusbarnets brug af cochleaimplantat, og hvordan det påvirker barnets interaktioner, fx hvorvidt cochleaimplantat giver barnet mulighed for at indgå på lige fod med de hørende børn, og hvad der sker, når det ikke virker, og barnet derfor mister hørelsen. Materialet er analyseret vha. begreberne takt og utakt. Disse begreber er fremkommet i løbet af analyseprocessen, idet barnets interaktioner i høj grad handler om at finde rytme, dvs. finde en takt, som svarer til de andre deltageres i interaktionen.

Referencer

Hillesøy, S., Johansson, E. & Ohna, S. (2014). “Interaksjoner mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen”. Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, 7(4), 1-21.

Opdragsgiver

uoplyst