“Doing, knowing, caring and feeling: exploring relations between nature-oriented teaching and preschool children’s learning”.

Forfattere
Klaar, S.
Öhman, J.
Kilde
International Journal of Early Childhood, 22(1), 37-58.
År
2014

Formål

Studiets formål er at undersøge relationen mellem pædagogers (teachers’) arbejde med børns læring i svenske daginstitutioner (preschools) i relation til både læreprocesser og naturorienterede temaer (natureoriented content). Studiet har til hensigt at tydeliggøre relationen mellem læring (education) og omsorg (care) ved at undersøge, hvad der sker i pædagogers arbejde med læring og i børns læringsprocesser i dagtilbudspraksis.

Resultat

Studiet viser, at det pædagogiske arbejde og børns læreprocesser vedrørende naturorienterede temaer er sammenflettede, og pædagogisk arbejde med både læring og omsorg indgår. Det pædagogiske arbejde med naturorienterede temaer indgår som del af hverdagens øvrige aktiviteter og ikke som specifikt planlagte forløb. Pædagogerne guider børnenes læringsprocesser ud fra situationer og erfaringer i hverdagen. Eksempelvis hjælper de et barn med at blive opmærksom på, hvordan han kan bevæge sig op og ned ad en bakke, bl.a. ved at spørge til, hvordan han har det med det.

Design

Datamaterialet består af cirka 16 timers videooptagelser af børns (1-3-åriges) udendørsaktiviteter over 22 dage. Pædagoger indgår i en del af optagelserne, hvor de enten hjælper børnene eller indgår i relationer med børnene i spontane eller planlagte aktiviteter. Hverdagssituationer, hvor mødet med natur indgår, er udvalgt for at illustrere almindelig svensk pædagogisk praksis i dagtilbud. For at illustrere forskellige aktiviteter, hvad angår sted, redskaber, deltagere og struktur, er fire forskellige situationer udvalgt til nærmere analyse. To situationer illustrerer aktiviteter planlagt af pædagogen, og to situationer illustrerer mere spontane børnestyrede aktiviteter, hvor den ene er fra en ekskursion, og den anden foregår på dagtilbuddets legeplads. Alle situationerne er transskriberet og analyseret ud fra to analysemetodiske tilgange inspireret af John Deweys pragmatiske filosofi. Den ene analysemetode, Epistemological Move Analysis, har fokus på pædagogernes guidningsprocesser i læringssituationer. Den anden analysemetode, Substantive Learning Quality Analysis, retter sig mod forskellige læringskvaliteter i relationen mellem pædagogen og barnet.

Referencer

Klaar, S. & Öhman, J. (2014). “Doing, knowing, caring and feeling: exploring relations between nature-oriented teaching and preschool children’s learning”. International Journal of Early Childhood, 22(1), 37-58.

Opdragsgiver

uoplyst