Mathematical Teaching Moments: Between Instruction and Construction.

Forfattere
Lange, T.
Meaney, T. Riesbeck
Wernberg, A.
Kilde
I: U. Kortenkamp et al. (red.): Early mathematics learning. Selected Papers of POEM 2012 Conference. Springer Science. 37-54.
År
2014

Formål

Dette svenske studie har til formål at belyse, hvordan en pædagog (preschool teacher) har udviklet førskolebørns matematiske nysgerrighed gennem leg i en daginstitution. Leg anses som fundamentet for børns læring, fordi leg kan skabe en nysgerrighed over for viden, samtidig med at børnene har det sjovt. Dette studie ønsker at vise, hvordan det kan gøres i praksis.

Resultat

Studiet viser, at det lykkes pædagogen gennem respektfuld lytning, herunder nøje iagttagelse af, hvad børnene gør, at stille nogle spørgsmål til børnene, der vækker deres matematiske nysgerrighed, samtidig med at spørgsmålene for det første udviklede legen og for det andet skabte et læringsrum, hvor flere matematiske principper blev vendt. Resultaterne viser således, at legekonteksten støtter børnenes engagement, men legekonteksten sætter også nogle grænser for, hvor langt pædagogen kan gå, uden at det går ud over legekonteksten, og dermed uden at pædagogen taber børnenes engagement.

Design

Studiet er foretaget i en privat daginstitution i en stor by i det sydlige Sverige. Forskellige grupper af børn er blevet videofilmet over flere dage. Studiet fokuserer på én episode med 'guidet leg', der udvikler sig til læring i matematik. Episoderne med 'guidet leg' er analyseret ud fra forskellige teoretiske koncepter for at kunne vise, hvordan denne episode faktisk udvikler sig til læring i matematiske principper, selvom læring ikke var det umiddelbare formål med legen. Episoden, der er blevet valgt, har udgangspunkt i 3 børn og én pædagog. Børnene har fået et antal glas at lege med. I udgangspunktet bestod legen i, at der skulle sættes farvet papir på disse glas, så de kunne anvendes som lysestager. Det udviklede sig imidlertid til en dialog mellem pædagog og børn om glassenes form og størrelse, hvor børnene på forskellig vis deler glassene op efter form og størrelse. Ligeledes diskuteres det nøjagtige antal glas og antallet af glas fordelt mellem de tre børn. Flere matematiske principper kom således utilsigtet i spil under denne leg.

Referencer

Lange, T., Meaney, T. Riesbeck, E. & Wernberg, A. (2014). “Mathematical Teaching Moments: Between Instruction and Construction”. I: U. Kortenkamp et al. (red.): Early mathematics learning. Selected Papers of POEM 2012 Conference. Springer Science. 37-54.

Opdragsgiver

ikke oplyst