Situasjonsinnramming av pedagogisk praksis i barnehagen.

Forfatter
Holtedahl, G.
Kilde
Nordisk Pedagogik 28 (1) S. 52-61.
År
2008

Formål

Studiet diskuterer mulighederne for at forstå et børnehavepersonales handlinger på baggrund af personalets rammesætning og fortolkning af situationer i dagtilbud for hermed at kunne gentænke og debattere pædagogiske rutiner som et fælles projekt. Forskningsspørgsmålet lyder: Hvordan influerer rammesætning af situationen forståelsen af dagtilbudspersonalets handlinger?

Resultat

Forskningsresultaterne fremstilles som en diskussion af hvordan børnehavepersonalets handlinger kan tolkes i forskellige situationer. Improvisation, baseret på feedback fra andre i personalegruppen, spiller en vigtig rolle for en ung børnehavepædagogs arbejde med børnene.

Design

Studiet er etnografisk og designet som et observationsstudie af en kvindelig pædagogs hverdag. Studiet baserer sig på fire måneders feltarbejde i en børnehave.

Referencer

Holtedahl, G. (2008). Situasjonsinnramming av pedagogisk praksis i barnehagen: Nordisk Pedagogik 28 (1) S. 52-61.

Opdragsgiver

Ikke oplyst