Barns tidiga lärande: Resultatdialog.

Forfatter
Sheridan, S.; Samuelsson, I. P.; Johansson, E.
Kilde
Stockholm: Vetenskapsrådet.
År
2008

Formål

Studiet har til formål at undersøge hvordan forskellige læringsrammer i det daglige pædagogiske arbejde i børnehaven påvirker børns evner og erfaringer.

Resultat

Resultaterne peger på at der sker store ændringer i børns evne til at gøre sig erfaringer og deltage i forskellige opgaver i løbet af deres tre første år. Herudover viser studiet at der er en positiv sammenhæng mellem børnehavens generelle kvalitet og børns evner og færdigheder i forhold til problemløsning og deltagelse i det pædagogiske arbejde.

Design

Studiet består af et metodologisk studie, et kohortestudie og et viewsstudie. De data som ligger til grund for undersøgelsen, er indsamlet ved hjælp af videoobservation, en til en-interview samt spørgeskema. Deltagerne i undersøgelsen er 116 pædagoger og 230 børn og deres forældre fra 38 forskellige børnehaver.

Referencer

Sheridan, S., Samuelsson, I. P. & Johansson, E. (2008). Barns tidiga lärande: Resultatdialog. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Opdragsgiver

Skolverket i Sverige.