The Newly Qualified Teacher: A Leader and a Professional?

Forfatter
Grimsath, G.; Nordvik, G.; Bergsvik E.
Kilde
A Norwegian Study: Journal of In-service Education 34 (2) S. 219-236.
År
2008

Formål

Studiet udforsker det første år af nyuddannede pædagogers møde med dagtilbuddene. Studiet består af to dele der fokuserer på: 1) hvordan nyuddannede pædagoger oplever deres møde med dagtilbudshverdagen, og hvordan dette influerer deres professionelle udvikling, 2) hvordan dagtilbudsledere oplever og evaluerer de nyuddannede pædagogers kompetencer.

Resultat

Pædagoger og ledere var enige om at nyuddannedes identitet er svag. Nyuddannede pædagoger har en uklar forståelse af professionskravene. Den generelle viden udviklet igennem den teoretiske uddannelse kan ikke direkte transformeres til praktiske aktiviteter i dagtilbuddene. Desuden er det problematisk for nyuddannede pædagoger at udvikle autoritet, da pædagoger og assistenter har de samme arbejdsopgaver, på trods af at pædagoger har tre års akademisk uddannelse, mens assistenter for det meste ikke har nogen akademisk uddannelse. Endelig vanskeliggøres udviklingen af professionel autoritet af pædagogernes unge alder sammenlignet med fx assistenternes ofte høje alder. Studiet peger på at støtte fra erfarne pædagoger er essentiel for nyuddannede pædagoger, hvorfor ledere må fokusere på at skabe mulighed for at nyuddannede kan modtage sparring og samarbejde med erfarne pædagoger.

Design

Dataindsamlingen bestod af tekst fra 30 logbøger fra syv nyuddannede pædagoger samt af semistrukturerede face to face-interview med otte dagtilbudsledere valgt ud fra kriterier om institutionsstørrelse og geografisk område og om at lederne skulle have nogle års erfaring med nyuddannede pædagoger.

Referencer

Grimsath, G.; Nordvik, G.; Bergsvik, E. (2008). The Newly Qualified Teacher: A Leader and a Professional? A Norwegian Study: Journal of In-service Education 34 (2) S. 219-236.

Opdragsgiver

Ikke oplyst