Erfaringer med bruk av TRAS-observasjoner i barnehagen.

Forfatter
Lyngseth, E.J.
Kilde
Norsk pedagogisk tidsskrift 92 (5) S. 352-363.
År
2008

Formål

Undersøgelsen ser på hvordan to norske børnehaver anvender TRAS (Tidlig Registrering av Språkutvikling), og hvorvidt dette stemmer overens med de nationale rammer for dette arbejde. Brugen af TRAS er pålagt børnehaverne af kommunerne, og personalet har modtaget undervisning i brugen af TRAS.

Resultat

Træning i og forståelse af TRAS’ teoretiske basis ser ud til at være vigtige forudsætninger for at bruge redskabet. TRAS tager tid at lære, men bliver benyttet som redskab til at skabe kritisk refleksion over praksis, idet personalet udvikler en observerende tilgang til børnenes hverdag. Fortolkninger af observationer resulterede i konkrete forandringer af den pædagogiske organisering, og TRAS betragtes som et godt pædagogisk værktøj til støtte af børns læring og sprogudvikling.

Design

Undersøgelsen er designet som et casestudie. Der er foretaget en til en-interview i dataindsamlingsprocessen.

Referencer

Lyngseth, E.J. (2008). Erfaringer med bruk av TRAS-observasjoner i barnehagen: Norsk pedagogisk tidsskrift 92 (5) S. 352-363.

Opdragsgiver

Ikke oplyst