”Det är ju inget dagis precis ...”: Barns och föräldrars upplevelser av kontakter med barnahus: Delrapport 6 i utvärderingen av nationell försöksverksamhet med barnahus 2006-2007.

Forfatter
Rasmusson, B.
Kilde
Lund: Lunds Universitet.
År
2008

Formål

Studiet er en delrapport i evalueringen af det svenske børnehus (Barnahus) som er et rådgivnings- og opholdssted for børn og unge der har været udsat for kriminelle overgreb (fx seksuelle overgreb eller vold). Evalueringen er gennemført af forskere ved retssociologisk enhed og socialhøjskolen, Lunds universitet. Studiet har til formål at belyse sammenhænge og finde viden om hvordan børn og unge på bedst mulig vis kan beskyttes når der foretages undersøgelser om den kriminalitet de har været udsat for. Følgende spørgsmål er bl.a. omdrejningspunkter i studiet: 1) Hvad sker der når barnet og/eller forældrene møder de respektive autoriteter i og uden for børnehusene?, 2) Hvordan kan konceptet ’barnets perspektiv’ fortolkes og indarbejdes i børnehusenes arbejde?, 3) Hvem tager hensyn til barnets interesser, hvordan og hvornår?

Resultat

Resultaterne af undersøgelserne viser at der er forskellige opfattelser af børnehusene blandt børn og unge. Navnet børnehus associeres med barnlighed hos nogle, hvor det hos andre associeres med tryghed, dvs. med et sted hvor man kan få hjælp. Forældrene har derimod et udelukkende positivt indtryk. Det er vanskeligt for børnene at forstå meningen med og konsekvenserne af politiafhøringer. Studiet konkluderer at tidlig støtte og hjælp er altafgørende for børnene og deres familier. Forældrene har et ønske om at være til stede ved politiafhøringer. Forældrene finder det vanskeligt at forstå meningen med og konsekvenserne af de forskellige undersøgelser og eksaminationer. Der er behov for støtte rettet mod forældrene. Studiets overordnede konklusioner omhandler den væsentlige rolle børnehusene spiller i forhold til at sikre børns rettigheder og øge deres velvære. Relevante forbedringer vil være at fokusere på en mere eksplicit formidling af arrangementets funktion (et nyt navn er nødvendigt) og mission samt et bedre og mere systematisk internt evalueringssystem og endelig en fortsat forbedring af samarbejdet mellem de forskellige autoriteter (politi, socialarbejdere og skole).

Design

Undersøgelsen består af interview med børn, unge og forældre som har været i kontakt med eller direkte været berørt af børnehusenes virksomhed i seks kommuner frem til årsskiftet 2005-2006. Der er foretaget 22 interview med forældre og 12 interview med børn.

Referencer

Rasmusson, B. (2008). ”Det är ju inget dagis precis ...”: Barns och föräldrars upplevelser av kontakter med barnahus: Delrapport 6 i utvärderingen av nationell försöksverksamhet med barnahus 2006-2007. Lund: Lunds Universitet.

Opdragsgiver

Socialministeriet i Sverige