Lærerkompetencer og elevers læring i dagtilbud og skole: et systematisk review.

Forfatter
Nordenbo, S. E. et al.
År
2008
ISBN
København: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning.

Formål

Studiet har til formål at undersøge hvilke dimensioner af det pædagogiske personales manifeste kompetencer i dagtilbud og skole der gennem effektstudier kan påvises at bidrage til læring hos børn og unge.

Resultat

Resultaterne af litteraturgennemgangen påviser at konceptet ’kompetence’ består af tre forskellige dele der bidrager til læring hos børn og unge. Disse tre kompetencer er: 1) relationskompetencen: Læreren skal i relation til den enkelte elev besidde kompetencen til at indgå i en social relation, 2) regelledelseskompetencen: Læreren skal i relation til hele klassen (alle elever) besidde kompetencen til at lede klassens undervisningsarbejde, 3) didaktikkompetencen: Læreren skal i relation til undervisningens indhold besidde kompetence på både det didaktiske område i almindelighed og i de specifikke undervisningsfag.

Design

Forskning der er udkommet i perioden 1980-2007, danner grundlag for reviewet. Reviewet viser at der i perioden er publiceret 70 undersøgelser om sammenhængen mellem manifeste lærerkompetencer og elevlæring.

Referencer

Nordenbo, S. E. et al. (2008). Lærerkompetencer og elevers læring i dagtilbud og skole: et systematisk review. København: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning.

Opdragsgiver

Kunnskapsdepartementet i Norge.