Daginstitutioners betydning for udsatte børn: En forskningsoversigt.

Forfatter
Petersen, K. E.
Kilde
København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.
År
2008

Formål

Undersøgelsen sigter mod at etablere en oversigt over forskning om daginstitutioners betydning for socialt udsatte børn.

Resultat

Resultaterne af analysen af den internationale forskning viser at det at gå i daginstitution har en supplerende eller kompenserende effekt i forhold til indsatsformer tilrettelagt for socialt udsatte børn. Disse resultater er i overensstemmelse med den øvrige forskning inden for området, idet der generelt peges på at udsatte børn møder begrænsninger socialt, emotionelt og læringsmæssigt sammenlignet med andre børns opvækst. I relation til udvikling af udsatte børns læringsmæssige og sociale kompetencer viser en gennemgang af de inddragede studier at der er betydningsfulde fund i den pædagogiske indsats der peger i retning af at daginstitutioner kan medvirke til at øge udsatte børns kompetenceudvikling: at daginstitutionen, modsat pasning i hjemmet, generelt har signifikant betydning for socialt udsatte børns kompetenceudvikling. Dernæst viser det sig at gode kvalitetsinstitutioner der har god normering og lægger vægt på personalets uddannelse såvel som på tilrettelagte læreprogrammer, har effekt. Endelig peges der på at samspillet mellem det enkelte barn og den enkelte voksne er betydningsfuldt for barnets udvikling, samt at pædagogiske læreprogrammer som tager udgangspunkt i barnets selvstændighedsudvikling, modsat en mere stimulus-respons-baseret tilgang, er væsentlige.

Design

Undersøgelsen er formet som en systematisk forskningsoversigt hvori forskningsrapporter der behandler daginstitutionens betydning for socialt udsatte børn, indgår.

Referencer

Petersen, K. E. (2008). Daginstitutioners betydning for udsatte børn: En forskningsoversigt. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Opdragsgiver

Projektet er finansieret af Socialministeriet i Danmark.