Preschool teachers' understanding of quality in preschool: a comparative study in three European countries.

Forfattere
Brodin, J.
Hollerer, L.
Renblad, K.
Stancheva-Popkostadinova, V.
Kilde
Early Child Development and Care 185(6), 968-981.
År
2015

Formål

Studiet har til formål at belyse, hvad pædagoger fra tre lande (Sverige, Østrig, Bulgarien) forstår som ”kvalitet i dagtilbud”. Disse tre lande er valgt med baggrund i, at dagtilbud i nogle lande (eksempelvis Sverige) er lige så værdsatte og vigtige som børns skolegang, mens dagtilbud i andre lande (eksempelvis Østrig og Bulgarien) fortsat er et spørgsmål om børnepasning.

Resultat

Studiet finder både ligheder og forskelle mellem de tre valgte lande i forhold til, hvad pædagogerne rangerer højt eller lavt som vigtige faktorer for kvalitet i dagtilbud. Studiet finder, at 10 faktorer rangerer højt i top ti som faktorer, der spiller en rolle for kvalitet i dagtilbud ifølge pædagogerne. Ud af de 10 faktorer er der enighed blandt de tre lande om seks faktorer som relevante for kvalitet i dagtilbud. Det drejer sig om følgende faktorer: 1) ”Min egen holdning”, 2) antallet af børn på stuen, 3) antallet af pædagoger, 4) arbejdsklimaet, 5) relationen mellem barn og voksen og 6) den pædagogiske planlægning. Disse faktorer er relateret til både proces og struktur. Ingen af landene vægter dokumentation højt. Ser man nærmere på de resterende faktorer i top 10, finder man ligheder mellem Sverige og henholdsvis Østrig og Bulgarien. Pædagogerne i Sverige og Østrig er enige om, at pædagogisk ledelse og fælles værdier er faktorer, der bidrager til kvalitet i dagtilbud, hvorimod disse faktorer ikke spiller en nævneværdig rolle i forhold til kvalitet i dagtilbud ifølge pædagoger fra Bulgarien. Derimod rangerer de bulgarske pædagoger i lighed med de svenske pædagoger en national læreplan (curriculum) for dagtilbudsbørnene højt, mens en sådan rangeres lavt hos pædagogerne fra Østrig.

Design

Dataindsamlingen bygger på et spørgeskema, som blev besvaret af i alt 117 pædagoger (preschool teachers and child care workers) fra 45 dagtilbud (preschools). 58 af disse pædagoger er fra Sverige, mens 29 er fra Østrig, og 30 er fra Bulgarien. En række af spørgsmålene i spørgeskemaet vedrører strukturelle og organisatoriske forhold på et generelt niveau (fx spørgsmål angående læreplan (curriculum), dagtilbudsreformer), andre vedrører organisering af arbejdet (antal af pædagoger og børn, sammensætningen af børnene, pædagogisk ledelse). Der er endvidere indsamlet data vedrørende de ansattes baggrund (uddannelse, arbejdserfaringer, videreuddannelse), og til slut er der stillet spørgsmålet angående arbejdsmiljøet og det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet, hvoraf nogle af spørgsmålene i den sidstnævnte kategori vedrører planlægning, evaluering og opfølgning samt dokumentation af arbejdet og evaluering af børnenes individuelle læring og generelle udvikling.

Referencer

Brodin, J., Hollerer, L., Renblad, K. & Stancheva-Popkostadinova, V. (2015). Preschool teachers' understanding of quality in preschool: a comparative study in three European countries. Early Child Development and Care 185(6), 968-981.

Opdragsgiver

uoplyst