Correlates of objectively measured physical activity in 5-6 year-old preschool children.

Forfattere
Olesen, L.G.
Kristensen, P.L.
Korsholm, L.
Koch, A.B.
Froberg, K.
Kilde
Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 55(5), 513-526.
År
2015

Formål

Det overordnede formål med studiet er at identificere sammenhænge mellem køn og fysisk aktivitet hos børn i børnehave. Mere specifikt søger studiet at identificere potentielle sammenhænge mellem børns og forældres moderate til kraftige fysiske aktivitet (objectively measured moderate to vigorous physical activity (MVPA)) på tværs af demografiske, biologiske, psykosociale, adfærdsmæssige og miljømæssige områder. Endvidere var formålet at afprøve identificerede sammenhænge mellem børns MVPA og typedage (dvs. dage i børnehave versus fridage).

Resultat

Studiet finder, at drengene generelt er mere fysisk aktive end pigerne. Endvidere finder studiet en sammenhæng mellem børnenes aktivitetsniveau og vejrforholdene. Dage med regn influerer negativt på både pigernes og drengenes aktivitetsniveau. Regn i weekenden synes dog at have en større negativ indflydelse på pigernes aktivitetsniveau sammenlignet med drengenes. Derudover viser resultaterne, at pigernes aktivitetsniveau er under større indflydelse af den børnehave, som barnet går i, end tilfældet er for drengene. Der er ingen sammenhæng mellem barnets aktivitetsniveau og antallet af/alderen på søskende, men studiet har ikke taget søskendes køn med i betragtning og påpeger, at der muligvis kan være sammenhæng mellem søskendes køn og aktivitetsniveau. Studiet finder heller ingen sammenhæng mellem barnets psykosociale helbred og aktivitetsniveau. Studiet finder ingen direkte sammenhæng mellem andelen af børnenes tid tilbragt med minimum til moderat intensitet og en række udvalgte faktorer, som søger at indfange betydningen af, at voksne agerer rollemodeller i forhold til fysisk aktivitet.

Design

Dataindsamlingen bygger på omfattende data fra 174 drenge og 177 piger i 5-6-årsalderen og deres forældre fra 40 repræsentativt udvalgte børnehaver i en dansk kommune. Forældrene til de deltagende 5-årige børn har udfyldt et spørgeskema med spørgsmål om barnets helbred, trivsel, boligforhold og interesser samt forældrenes fysiske aktivitetsniveau, uddannelse, erhverv, økonomi og helbred. Der indgår desuden data fra Danmarks Statistik angående forældrenes uddannelsesniveau. Dernæst har man gennemført målinger af børnenes fysiske aktivitetsniveau i hverdagen ved hjælp af bevægelsessensorer, som registrerer aktivitet og aktivitetens intensitet. Der er desuden blevet lavet motoriske test ved anvendelse af en Kiphard-Schilling-body-coordination-test (KTK).

Referencer

Olesen, L.G., Kristensen, P.L., Korsholm, L., Koch, A.B. & Froberg, K., (2015). Correlates of objectively measured physical activity in 5-6 year-old preschool children. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 55(5), 513-526.

Opdragsgiver

TrygFonden og Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund.