Sticky Dots and Lion Adventures Playing a Part in Preschool Documentation Practices.

Forfatter
Pettersson, K.E.
Kilde
International Journal of Early Childhood 47(3), 443-460.
År
2015

Formål

Formålet med artiklen er at udforske, hvordan forskellige aktører (material agents), såvel menneskelige (børn og voksne) som materielle (computere, fotografier, farvede klistermærker), spiller sammen, når det drejer sig om børns deltagelse i dagtilbuddets dokumentationspraksis.

Resultat

Studiet viser, hvordan begrebet materialitet spiller en central rolle i dagtilbuddets dokumentationspraksis. Forfatteren beskriver, hvordan et indviklet samspil opstår i dokumentationsprocessen, dels mellem pædagoger (teachers) og børn, dels mellem mennesker og objekter, såsom fotografier og klistermærker. Måden, hvorpå pædagoger og børn forhandler om forskellige dokumentationsprodukter, betinges af de fotografier og klistermærker, pædagogerne bruger til at evaluere dokumentationen. For eksempel bruger pædagogerne forskelligfarvede klistermærker som et kategoriseringsværktøj til at afgøre, hvilke læreplansmål som blev opfyldt i den aktivitet, der dokumenteres. Mens pædagogerne er optagede af at bruge klistermærkerne i overensstemmelse med dette formål, tilskriver børnene klistermærkerne helt andre betydninger og vil f.eks. gerne have flere forskellige farver klistermærker på hvert dokument. På den måde ses det, at klistermærkerne ikke blot er døde ting, men derimod aktører, som får deres eget liv i dokumentationsprocessen. I forlængelse heraf fremhæver forfatteren vigtigheden af, at man i dagtilbuddet gør sig nøje overvejelser over, hvilke materialer som anvendes i dokumentationsprocessen.

Design

Artiklen trækker på data fra to grupper i ét dagtilbud (preschool). Dagtilbuddet er udvalgt på grund af dets særlige fokus på børns deltagelse i dokumentationsprocessen. Datamaterialet består af videooptagelser af situationer, hvor dagtilbuddets dokumentationspraksis udfolder sig.

Referencer

Pettersson, K.E. (2015). Sticky Dots and Lion Adventures Playing a Part in Preschool Documentation Practices. International Journal of Early Childhood 47(3), 443-460.

Opdragsgiver

Dette arbejde modtog støtte fra Vetenskapsrådet.