Children’s participation in preschool documentation practices.

Forfatter
Pettersson, K.E.
Kilde
Childhood 22(2), 231-247.
År
2015

Formål

Studiets formål er at belyse kompleksiteten i børns deltagelse i dagtilbuddets dokumentationspraksis samt diskutere, hvordan børn kan deltage i dokumentationsprocessen.

Resultat

Forfatteren konkluderer, at dokumentationspraksis i dagtilbud er et komplekst fænomen, som påvirkes både af de aktører, der deltager i dokumentationsprocessen, samt af formålet med dokumentationen og den pædagogik, som ligger bag en given praksis. Undersøgelsen peger på, at forskellige dokumentationspraksisser ikke altid svarer til deres teoretiske oplæg, som implicerer særlige former for deltagelse. I studiet bruger den ene gruppe en Reggio Emilia-inspireret tilgang til dokumentation, hvor dokumentationen er integreret i eller følger umiddelbart efter en aktivitet, mens den anden gruppe bruger porteføljer (med billeder, tegninger og små beskrivelser), som er en retrospektiv dokumentationsform, hvor der ses tilbage på tidligere aktiviteter i dagtilbuddet. Den Reggio Emilia-inspirerede tilgang har fokus på at fremhæve børnenes syn på et givent tema, men studiet indikerer, at dette fokus ikke nødvendigvis sikrer børnene en reel indflydelse på dokumentationsprocessen. I stedet afgøres børns aktive deltagelse i dagtilbuddets dokumentationspraksis i et samspil mellem, hvad der skal dokumenteres, barnets og pædagogens (teacher) formål med dokumentationen, barnets interesser, pædagogens fleksibilitet samt opfattelsen af, hvad dokumentation egentlig er. I den forbindelse fremhæver forfatteren, at det er børnenes egne interesser samt pædagogens fleksibilitet og lydhørhed overfor barnets initiativ, som i virkeligheden fremmer børns deltagelse i dokumentationsprocessen.

Design

Studiet trækker på data fra to grupper i ét dagtilbud (preschool). Dagtilbuddet er udvalgt på baggrund af dets særlige fokus på børns deltagelse i dokumentationspraksisser. Datamaterialet består af videooptagelser af dokumentationssituationer i hver af de to grupper.

Referencer

Pettersson, K.E. (2015). Children’s participation in preschool documentation practices. Childhood 22(2), 231-247.

Opdragsgiver

Undersøgelsen modtog støtte fra Vetenskapsrådet.