Preschool children's collective mathematical reasoning during free outdoor play.

Forfattere
Sumpter, L.
Hedefalk, M.
Kilde
The Journal of Mathematical Behavior 39, 1-10.
År
2015

Formål

Studiet har til formål at undersøge, hvordan børn i dagtilbud benytter sig af matematiske egenskaber i forbindelse med kollektive matematiske argumentationsprocesser under fri, udendørs leg. Fokus ligger på komponenter som data, konklusioner, hjemmel og opbakning samt på brugen af argumenter.

Resultat

Studiet peger på, at børnenes matematiske argumentationsprocesser kan foregå i fri, udendørs leg, dvs. uden vejledende pædagoger eller organiserede udendørsaktiviteter. Desuden viser studiet, at børn benytter sig af varierende matematiske produkter og procedurer til at udfordre, understøtte eller drive argumentationer fremad. Børnene benytter sig fx af fysiske materialer til at illustrere og styrke deres argumenter samt som hjælp til at nå til konklusioner. Endvidere benytter børnene sig af abstrakte sociale konstruktioner som fx vittigheder som en del af deres argumentation i matematiske argumentationsprocesser. Forfatterne konkluderer, at børn synes at vise en evne til at producere kollektiv viden i roller som hjælpelærere og hjælpelærende.

Design

Studiet bygger på videoobservationer af børn i fri udendørs leg med pædagoger som deltagere. Datamaterialet er indsamlet under 17 besøg på ét dagtilbud i Sverige over en periode på to måneder. Observationerne talte alle børnegrupper med børn i alderen 1-5 år og resulterede i lidt over 24 timers videooptagelse, hvoraf over 13 timer blev transskriberet. Alle ytringer er herefter inddelt separat og efter handlinger med fokus på interaktionen børnene imellem. Efterfølgende er materialet analyseret med henblik på at identificere sekvenser med matematisk indhold samt interaktion under fri leg. De fem udledte sekvenser indeholdt 11 episoder, og argumenter og konklusioner i videosekvenserne er derefter analyseret med et fokus på forankring og matematiske egenskaber. I tredje etape er funktionen med argumenterne analyseret, således at det stod klart, hvad argumenterne blev brugt til.

Referencer

Sumpter, L. & Hedefalk, M. (2015). Preschool children's collective mathematical reasoning during free outdoor play. The Journal of Mathematical Behavior 39, 1-10.

Opdragsgiver

uoplyst