Imagination, Playfulness, and Creativity in Children’s Play with Different Toys.

Forfatter
Møller, S.J.
Kilde
American Journal of Play 7(3), 322-346.
År
2015

Formål

Formålet med studiet er at give en bedre forståelse af forholdet mellem børns fantasi/opfindsomhed (imagination) og deres kreativitet ved at undersøge børns leg med to forskellige typer legetøj, nemlig kreativt byggelegetøj (creative-construction toys) og socialt fantasilegetøj (social-fantasy toys). Derudover fokuserer forfatteren på den rolle, det at lege med forskellige typer af materialer/legetøj har i forhold til at udføre grænseoverskridende handlinger (transgressive acts). Med grænseoverskridende handlinger refererer forfatteren til de nyskabende handlinger, som børn bringer ind i en legesituation.

Resultat

Studiet viser, at begreberne ’grænseoverskridelse’ (transgression) og ’nyskabelse’ (novelty) er indbyrdes forbundet med leg og det at lege (playfulness). Ifølge forfatteren består ’nyskabelse’ af de tilfælde, hvor et barn introducerer et nyt element til legen, der overholder reglerne i legesituationen, hvorimod ’grænseoverskridelse’ er de tilfælde, hvor et barn indfører et element i legen, der udfordrer legesituationen ved at overtræde legens implicitte eller eksplicitte regler. Når børnene i studiet foreslår at gøre noget nyt i legen uden at sætte spørgsmålstegn ved legens regler, men snarere forsøger at undgå at udfordre reglerne, så udvikler de ikke legen, ifølge forfatteren. I stedet bliver legesituationen udpenslet, og reglerne bliver endnu mere tydelige og definerede, uden at nye aspekter bliver trukket ind i legen. Forfatteren finder, at dette især var typisk for de børnegrupper, som legede med kreativt byggelegetøj. Studiet viser, at de grupper, som legede med socialt fantasilegetøj, i højere grad udviklede reglerne for legen i stedet for at henvise til eksisterende regler. Forfatteren konkluderer, at overtrædelser i legen kan relateres til det at skabe en følelse af ejerskab til legesituationen. Endvidere peger forfatteren på, at kreative overskridelser (creative transgressions), der opstår gennem børns leg, mens de forhandler eller indfører nyskabende eller grænseoverskridende handlinger, er vigtige for et barns følelse af at høre til eller være en del af omgivelserne.

Design

Data er indsamlet i to danske dagtilbud (kindergartens), hvor pædagoger sammensatte seks børnegrupper, som blev observeret under leg. Tre af grupperne legede ’kreativ byggeleg’, mens de andre tre grupper legede ’social fantasileg’. Hver gruppe bestod af maksimum fem børn, og der var både piger og drenge i alle grupper. I alt syv piger og otte drenge legede med socialt fantasilegetøj (fx kostumer, fantasifigurer og bamser) og syv drenge og otte piger med kreativt byggelegetøj (fx LEGO, træklodser og togbaner). To gange om ugen i en periode på otte uger blev de seks grupper videofilmet og fotograferet, mens de legede. Ud fra en statistisk analyse af datamaterialet undersøgte forfatteren, hvorvidt der var forskel i børnenes udfoldelse af kreativ opfindsomhed (creative imagination) mellem de to forskellige typer legetøj.

Referencer

Møller, S.J. (2015). Imagination, Playfulness, and Creativity in Children’s Play with Different Toys. American Journal of Play 7(3), 322-346.

Opdragsgiver

uoplyst