Preschool teachers’ perceptions of children's roughand-tumble play (R&T) in indoor and outdoor environments.

Forfattere
Storli, R.
Sandseter, E.B.H.
Kilde
Early Child Development and Care 185(11-12), 1995-2009.
År
2015

Formål

Studiet undersøger udbredelsen af og forskelle mellem diverse rough and tumble-lege (dvs. lege, som børn selv initierer, og som er kropslige, fx at jagte, tage til fange, holde fast, slås m.m.). Studiet fokuserer på 3-5-åriges legemønstre i dagtilbud, heriblandt forskelle mellem drenge og pigers leg, samt på, hvordan pædagoger stopper eller hindrer disse lege indendørs og udendørs.

Resultat

Med baggrund i studiets analyser konkluderer forfatterne, at der er brug for mere viden om de forskellige slags lege og deres fordele, således at man kan sikre børns muligheder for rough and tumble-leg. Overordnet viser undersøgelsen, at fri leg både indendørs og udendørs generelt udgør en stor del af hverdagens pædagogiske indhold i dagtilbud. Tilmed viser studiet, at der er en statistisk signifikant forskel mellem køn, hvad angår udbredelsen af alle forskellige former for dramaturgisk leg som fx superhelteleg, familieleg, slåsleg, fangeleg, omsorgsleg m.m. Pædagoger svarer, at de tillader mere dramaturgisk leg udenfor end indenfor. Resultaterne er desuden undersøgt med henblik på forskelle og ligheder mellem køn. Ifølge forfatterne tyder disse resultater på, at udelukkelsen af slåslege forhindrer særligt drenges deltagelse i forhold til at udtrykke deres ønsker i hverdagen. Begrænsninger på forskellige typer af jage- og fangelege berører både drenge og piger men forhindrer primært piger i at deltage i rough and tumble-leg.

Design

Studiets datamateriale består af 357 norske pædagogers besvarelser af et spørgeskema. Udover respondenternes professionelle baggrunde fokuserer spørgeskemaet på tre faktorer i forbindelse med både indendørs og udendørs leg: (a) udbredelsen af dramaturgiske legetemaer, (b) interventioner i lege og regler og (c) forhold til rough and tumble-lege. Efterfølgende er data blevet analyseret statistisk.

Referencer

Storli, R. & Sandseter, E.B.H. (2015). Preschool teachers’ perceptions of children's roughand-tumble play (R&T) in indoor and outdoor environments. Early Child Development and Care 185(11-12), 1995-2009.

Opdragsgiver

uoplyst