Kan du tage pigen op af kufferten? En analyse af sproglig evaluering i daginstitutioner.

Forfatter
Holm, L.
Kilde
EDUCARE – vetenskapliga skrifter 2, 103-127.
År
2015

Formål

Studiets formål er at undersøge praksisser og forhold mellem børn og pædagoger i daginstitutioners daglige omgang med forskellige former for sproglige evalueringer. Studiet fokuserer blandt andet på synet på sprog og barn i de anvendte evalueringsmaterialer og de medfølgende praksisser.

Resultat

Overordnet viser studiet, at evalueringsmaterialernes sprogsyn, målingssyn og kundskabssyn synes at være baseret på en antagelse om, at børnene gennemgår samme socialisering og samme sproglige udviklingstrin i samme rækkefølge på dansk. Dermed er det kun den dansksprogede del af flersprogede børns sproglige evner, der evalueres og værdsættes. Desuden viser studiet, at pædagogernes evaluering er stærkt bundet til evalueringsmaterialerne, og at de føler sig bundet til at producere en bestemt form for viden, der overvejende kontrollerer barnets kendskab til og forståelse af sproglyde, ord og sætninger. Denne praksis udelukker barnets bidrag til eller udvikling af en samtale eller anden interaktion.

Design

Studiet bygger på feltarbejde i to daginstitutioner i København, der arbejder med hver deres evalueringsmateriale, nemlig Tosprogede børn og Sprogvurderingsmateriale til 3-årige. Der er observeret ni sprogevalueringer og foretaget interviews med ledere eller pædagoger under observationerne. Dertil benytter studiet sig af en række policydokumenter. Dataindsamlingen er udført i 2008 og 2009.

Referencer

Holm, L. (2015). Kan du tage pigen op af kufferten? En analyse af sproglig evaluering i daginstitutioner. EDUCARE – vetenskapliga skrifter 2, 103-127.

Opdragsgiver

uoplyst