Effect of cleaning and disinfection of toys on infectious diseases and micro-organisms in daycare nurseries.

Forfattere
Ibfelt, T.
Engelund, E.H.
Schultz, A.C.
Andersen, L.P.
Kilde
Journal of Hospital Infection 89(2), 109-115.
År
2015

Formål

Formålet med undersøgelsen er at udforske, hvorvidt systematisk rengøring og desinfektion af legetøj kan sænke hyppigheden af bakterier og luftvejsvira i dagtilbudsmiljøet og derved reducere sygeligheden blandt børn i danske dagtilbud.

Resultat

Undersøgelsen viser, at DNA/RNA fra luftvejsvira generelt var hyppigt forekommende i dagtilbuddene, men at meget få sygdomsfremkaldende bakterier blev fundet. Interventionen reducerede tilstedeværelsen af vira, som fremkalder forskellige typer sygdomme (adenovirus, som rammer slimhinden i de øvre luftveje, det ydre øje eller i tarmkanalen, rhinovirus, som er en luftvejsvirus/forkølelse, og respiratorisk syncytialvirus, som er en luftvejsvirus), sammenlignet med kontrolgruppen, men der blev ikke fundet nogen effekt på antallet af sygedage eller på sygdomsmønstrene i dagtilbuddene. Forfatterne konkluderer, at selvom rengøring og desinfektion af legetøj hver anden uge kan nedsætte den mikrobielle belastning i dagtilbud, virker det ikke til at reducere børnenes sygefravær.

Design

Undersøgelsen baserer sig på bakterie- og virusprøver indsamlet i 12 dagtilbud i Københavns Kommune og omfatter fraværsdata og sygdomsmønstre for i alt 587 børn i alderen seks måneder til tre år. De deltagende dagtilbud blev tilfældigt placeret i henholdsvis interventions- og kontrolgrupper (seks dagtilbud i hver). Interventionen, som blev varetaget af et kommercielt rengøringsfirma, bestod af vask og desinfektion af legetøj og linned hver anden uge i tre måneder. For at vurdere interventionens effekt blev fraværsdata og sygdomsmønstre registreret dagligt for alle deltagende børn fra december til marts. Antallet af børn, som var fraværende, samt årsagen til deres fravær blev registreret af dagtilbudspersonalet indenfor følgende kategorier: luftvejsinfektioner, mavetarminfektioner, andre former for sygdom og fridage. Yderligere blev der taget bakterie- og virusprøver i alle de tolv deltagende dagtilbud, både før og efter interventionen. Disse prøver blev taget fra ti prædefinerede områder i dagtilbudsmiljøet, heraf syv i legeområdet og tre i toiletområdet. Prøverne blev efterfølgende analyseret for at afgøre tilstedeværelsen af bakterier og vira.

Referencer

Ibfelt, T., Engelund, E.H., Schultz, A.C. & Andersen, L.P. (2015). Effect of cleaning and disinfection of toys on infectious diseases and micro-organisms in daycare nurseries. Journal of Hospital Infection 89(2), 109-115.

Opdragsgiver

Dette arbejde blev støttet af Rådet for Teknologi og Innovation under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser som en del af innovationskonsortiet ”Sundhed i Børneinstitutioner”.