Presence of Pathogenic Bacteria and Viruses in the Daycare Environment.

Forfattere
Ibfelt, T.
Engelund, E.H.
Permin, A.
Stenløkke Madsen, J.
Schultz, A.C.
Percival Andersen, L.
Kilde
Journal of Environmental Health 78(3), 24-29.
År
2015

Formål

Formålet med undersøgelsen er at bestemme tilstedeværelsen og mængden af bakterier og vira i dagtilbudsmiljøet samt at lokalisere de objekter (såsom legetøj og puder), hvor forekomsten af sygdomsfremkaldende organismer er højest.

Resultat

Undersøgelsen viser, at tyktarmsbakterier (coliforme bakterier) primært blev fundet i toilet- og køkkenområder, hvorimod bakterier fra næse/svælg (nasopharyngeale bakterier) oftest fandtes på tøj og tekstiloverflader i daginstitutionens legeområde. Luftvejsvira var allestedsnærværende i dagtilbudsmiljøet, særligt på legetøj. Studiet viser således, at bakterier og vira, særligt luftvejsvira, er til stede overalt i daginstitutionen. Legetøj var primært kontamineret med luftvejsvira, mens afføringsbakterier (fækale bakterier) og -vira mest fandtes i toilet- og køkkenområder. Studiet indikerer, at legetøj kan være blandt de mest inficerede objekter i en daginstitution, og at inficeret legetøj muligvis bidrager til indirekte overførsel af sygdomsfremkaldende organismer.

Design

Undersøgelsen baserer sig på bakterie- og virusprøver indsamlet i 23 integrerede daginstitutioner i to danske kommuner. Antallet af børn per institution varierede fra 24 til 149, og det samlede antal børn var 1820. Der blev testet for mave-tarm-vira seks steder i alle daginstitutioner og for luftvejsvira tre steder. Bakterielle tests blev foretaget 15 steder i hver af de 23 daginstitutioner.

Referencer

Ibfelt, T., Engelund, E.H., Permin, A., Stenløkke Madsen, J., Schultz, A.C. & Percival Andersen, L. (2015). Presence of Pathogenic Bacteria and Viruses in the Daycare Environment. Journal of Environmental Health 78(3), 24-29.

Opdragsgiver

Dette arbejde blev støttet af Rådet for Teknologi og Innovation under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser som en del af innovationskonsortiet Sundhed i Børneinstitutioner (SiB).