Do increased availability and reduced cost of early childhood care and education narrow social inequality gaps in utilization? Evidence from Norway.

Forfattere
Sibley, E.
Dearing, E.
Toppelberg, C.O.
Mykletun, A.
Zachrisson, H.D.
Kilde
International Journal of Child Care and Education Policy 9(1), 1.
År
2015

Formål

Det overordnede formål med studiet er at undersøge, hvorvidt en øget tilgængelighed af og faldende omkostninger i forbindelse med dagtilbud for børn under tre år har resulteret i et øget tilvalg af dagtilbud, især blandt børn fra socioøkonomisk dårligt stillede familier. Mere specifikt søger studiet at undersøge forholdet mellem forældres indkomst samt uddannelsesbaggrund og tilvalget eller fravalget af dagtilbud.

Resultat

Studiet konkluderer entydigt, at forældre med en højere uddannelsesbaggrund og en højere indkomst er mere tilbøjelige til at melde deres børn i dagtilbud. Samtidig viser studiet, at den norske politik, der handler om at mindske afstanden mellem familier med forskellig socioøkonomisk baggrund i forbindelse med tilvalg af dagtilbud, er lykkedes. Studiet finder ikke sammenhæng mellem manglende tilvalg af dagtilbud og en række andre variable såsom moderens trivsel eller tosproglige familier. Endelig viser studiet, at der stadig er en stor mængde børn, som ikke meldes ind i dagtilbud.

Design

Baggrunden for studiet er et datasæt fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) inkluderende 60.270 mødres besvarelser af spørgeskemaer fra 2002 til 2006 samt en række sekundære statistiske data. De anvendte spørgeskemaer er udfyldt over tre perioder: fra den 17. graviditetsuge, da barnet blev 6 måneder, og da barnet var 18 måneder gammelt.

Referencer

Sibley, E., Dearing, E., Toppelberg, C.O., Mykletun, A. & Zachrisson, H.D. (2015). Do increased availability and reduced cost of early childhood care and education narrow social inequality gaps in utilization? Evidence from Norway. International Journal of Child Care and Education Policy 9(1), 1.

Opdragsgiver

uoplyst