Barns meningsskapande i ett projekt om biologisk mångfald och ekologi.

Forfattere
Caiman, C.
Lundegård, I.
Kilde
NORDINA 11(1), 73-87.
År
2015

Formål

Formålet med denne artikel, som er en del af en artikelbaseret afhandling, er at undersøge børns udforskning af dyr i et dagtilbudsprojekt om biologisk mangfoldighed og økologi. Konkret undersøger studiet, på hvilke måder børn skaber mening omkring dyr og natur, i hvilken rækkefølge indholdet i aktiviteterne opstår, samt hvilken indflydelse pædagogerne har på processens gang.

Resultat

Studiet finder, at den måde, hvorpå børnene skaber mening mht. dyr og natur, er kendetegnet ved, at de først identificerer ligheder og forskelle mellem menneskenes og dyrenes (i dette tilfælde frøers) tunge. Senere bliver børnene bevidste om den økologiske form og funktion hos dyret. Børnene veksler mellem at give forklaringer af fysiologisk karakter og økologiske og evolutionære forklaringer på biologiske fænomener. I forhold til spørgsmålet om, i hvilken rækkefølge indholdet opstår i aktiviteterne, finder studiet, at inden børnene udforsker hvorfor-spørgsmål vedrørende dyrenes adfærd og funktioner, får de styr på deres viden om organismernes form, forskelle og ligheder (morfologi) og funktionelle bevægelser (fysiologi). I forhold til pædagogernes indflydelse på processens gang finder studiet, at de voksnes ytringer er få, men spiller en vigtig rolle. De voksne stiller nogle produktive spørgsmål i forbindelse med børnenes udforskning og fanger således børnenes opmærksomhed.

Design

Dataindsamlingen bygger på observationer gennemført ved hjælp af videooptagelser af en afdeling i ét dagtilbud (förskola). Afdelingen består af 20 børn og tre pædagoger (förskollärare och barnskötare). Her er ni 5-årige børn observeret i 9,5 timer i alt. Derudover er fotografier af børnenes arbejde, pædagogiske dokumentationer og børnenes tegninger samlet ind. Sammen med videoobservationerne danner disse grundlag for analysen.

Referencer

Caiman, C. & Lundegård, I. (2015). Barns meningsskapande i ett projekt om biologisk mångfald och ekologi. NORDINA 11(1), 73-87.

Opdragsgiver

uoplyst