Den pedagogiska samlingen i förskoleklassen. Barns olika sätt att erfara och hantera svårigheter.

Forfatter
Svensson, A. S.
Kilde
Göteborg: Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs Universitet.
År
2009

Formål

Studiet undersøger hvordan børn i dagtilbud oplever og håndterer problemer. Undersøgelsen har til formål at øge forståelsen af børns adfærd i situationer der for dem opleves som vanskelige. Forskningsspørgsmålene lyder som følger: Hvad oplever børn som værende svært når der er morgensamling? Hvordan håndterer børn disse problemer? Hvordan forsøger børn at komme ud af disse problemer? Hvad gør pædagoger for at hjælpe børn ud af problemer?

Resultat

Resultatet viser at kommunikation, interaktion, deltagelse og læring er relevante for de måder børns læring og handlinger i dagtilbud former sig på. Når børn og lærere har et positivt forhold i den forstand at den voksne baserer sine handlinger på barnets erfaringsverden, øges også muligheden for aktiv deltagelse og samspil mellem børn og pædagoger. Børns deltagelse omfatter også i et vist omfang at de oplever læringssituationer som mindre alvorlige når barnets perspektiv er taget i betragtning, og når leg og læring integreres i den pædagogiske samling. En god pædagogisk samling tillader at børnene på bedst mulig måde bliver involveret i en integreret lege- og læringssituation hvor de kan arbejde med udfordrende opgaver der vækker interessen for at lære.

Design

Der er tale om et kvalitativt studie med observation og interview (metode: stimulated recall). Derefter er der foretaget en fænomenografisk analyse og en hermeneutisk fortolkningsanalyse. Undersøgelsen omfatter 115 børn fordelt på 15 forskellige dagtilbud. Dataindsamlingsmetoden er videoobservationer og interview med 61 piger og 54 drenge.

Referencer

Svensson, A. S. (2009). Den pedagogiska samlingen i förskoleklassen. Barns olika sätt att erfara och hantera svårigheter. Göteborg: Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs Universitet.

Opdragsgiver

Afhandling fra Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs Universitet i Sverige.