Children's Strategies for Agency in Preschool.

Forfatter
Markström, A.-M.; Hallden, G.
Kilde
Children & Society, 23(2), S. 112-122.
År
2009

Formål

Fokus for studiet er hvordan børn, i deres interaktion med hinanden og med pædagogerne, formår at have indflydelse på og være medvirkende aktører i skabelsen af det daglige liv som udspiller sig inden for daginstitutionens rammer. Daginstitutioner ses som en vigtig faktor for børns opvækst, idet børn tilbringer mange timer hver dag i institutionen. Der kan anlægges forskellige optikker på daginstitutioner: De kan ses som strukturerende og institutionaliserende, eller de kan ses som stimulerende og udviklende. Studiet undersøger spændingsfeltet mellem disse to optikker ved at undersøge hverdagen set fra børns perspektiver.

Resultat

Studiets fokus var at undersøge de praktikker som konstruerer institutionen. Gennem empiriske datauddrag giver studiet et indtryk af forskellige hverdagspraktikker i daginstitutionen. Eksemplerne viser hvorledes børn, trods begreber som ‘fri leg’, er underlagt bestemte rutiner, rytmer og sociale ordner i daginstitutionen. Eksemplerne viser dog også hvordan børn formår at tage kontrollen i den skemalagte hverdag ved at forhandle om, negligere eller bryde med de voksnes rutiner. Forfatterne argumenterer for at opfattelsen af daginstitutionen afhænger af det perspektiv der benyttes: om det er børneperspektivet eller voksenperspektivet. Studiet viser hvordan børn tilegner sig de strategier der på pragmatisk vis gør dem i stand til at modstå den institutionelle diskurs, og i stedet giver dem kontrol over og indflydelse på skabelsen af deres hverdagsliv.

Design

Den etnografiske metode er brugt til at udforske børns strategier i forhold til at kunne influere på, forsvare og konstruere den sociale orden i daginstitutioner. Dataindsamlingen har været kvalitativ og bestående af observationer i to daginstitutioner med børn fra 0-5 år.

Referencer

Markström, A.-M.; Hallden, G. (2009). Children's Strategies for Agency in Preschool. Children & Society, 23(2), S. 112-122.

Opdragsgiver

Ikke oplyst