Preschool as an Arena of Gender Policies: The Examples of Sweden and Scotland.

Forfatter
Edström, C.
Kilde
European Educational Research Journal, 8(4), S. 534-549.
År
2009

Formål

Studiet har til formål at sammenligne og analysere konstruktioner af personaleansvar for at promovere kønslighed i dagtilbud i svenske og skotske statspolitikker fra 1970’erne til 2000-årene. Nærmere bestemt undersøges henholdsvis forandringer i politikkerne, synligheden af kønslighed kontra kønsforskel samt eventuelle uoverensstemmelser i formuleringerne om kønslighed.

Resultat

Enshedsdiskursen er stærkest i de svenske policy-dokumenter hvor lighed mellem kønnene fremstår som en kollektiv, basal svensk samfundsværdi hvor drenge og piger har samme muligheder og indflydelse, og ligheden består i at udviske forskellene. I de skotske dokumenter findes ligeledes forestillinger om enshed og social indflydelse, men her lægges der mere vægt på køn ved at erkende og værdsætte forskelle. De største uoverensstemmelser findes dog i den nuværende svenske dagtilbudspolitik hvor kønslighed fremhæves, alt imens børn afbildes i overensstemmelse med hegemoniske former for maskulinitet hvor autonomi og eventyrlyst understreges.

Design

Studiet er designet som et dokumentstudie af statspolitikker fra 1970’erne til 2000-årene. Samtidig har studiet karakter af en tværsnitsundersøgelse. Statslige dagtilbudspolitikker er indsamlet og undersøgt – primært curricula fra henholdsvis 2006 og 1999 fra Sverige og Skotland. Forfatteren foretager også fire baggrundsinterview om den skotske policy-kontekst.

Referencer

Edström, C. (2009). Preschool as an Arena of Gender Policies: The Examples of Sweden and Scotland. European Educational Research Journal, 8(4), S. 534-549.

Opdragsgiver

Studiet er en del af et større studie – ’Changed Sex/Gender orders in Schools and Education: policy, perspective and practice’ – finansieret af Vetenskapsrådet i Sverige.