Skogen som lekplats - Naturens material och miljöer som resurser i lek. Nordic studies in education, 29(2), S. 221-234.

Forfatter
Änggård, E.
År
2009

Formål

Målet med artiklen er at analysere hvordan børn i den undersøgte skovbørnehave anvender naturens resurser i form af materialer og miljøer i deres sociale fantasilege.

Resultat

Tidligere forskning har vist at børns leg kan analyseres som foregående på to niveauer, henholdsvis regi- og rolleniveau. Änggård finder at børn der leger i naturen med materialer derfra, bruger væsentlig mere tid på at forhandle legens regi end i anden leg. Børnenes leg bygger på kulturel viden, fx sagaer og almindeligt hverdagsliv. De mange tolkningsmuligheder indebærer at børn i naturbørnehaven bruger en større del af legen på at forhandle om en fælles forståelse af remedierne. Forhandlingerne og det at udtrykke sig fantasifuldt kræver både en samfundsmæssig viden og en sproglig kompetence der bl.a. indebærer kendskab til de begreber der hænger naturligt sammen med de tilvirkede ting. Ydermere finder forskeren at børnene inddrager elementer fra konsumsamfundet i legen og tillægger elementerne i legen dettes egenskaber. Forskeren finder ikke en væsensforskel mellem tilvirket legetøj og naturmaterialer, men blot at naturmaterialer rummer flere tolkningsmuligheder, hvilket giver fantasien bedre betingelser for at udfolde sig.

Design

Studiet er et etnografisk feltstudie hvor forfatteren over knap et år har gennemført observationer, delvist med brug af videokamera, samt gennemført interview med børn, pædagoger og forældre.

Referencer

Änggård, E. (2009). Skogen som lekplats - Naturens material och miljöer som resurser i lek. Nordic studies in education, 29(2), S. 221-234.

Opdragsgiver

Vetenskapsrådet i Sverige.