Hvilke interesser synes å motivere femåringer til å skrive i barnehagen?

Forfatter
Hopperstad, M. H.; Lorentzen, R. T.; Semundseth, M.
Kilde
Tidsskriftet FoU i praksis, 3(2), S. 45-63.
År
2009

Formål

I henhold til ’Rammeplanen for børnehavers indhold og opgaver’ (2006) skal personalet i børnehaver støtte børns skrivning. På baggrund af dette undersøger artiklen hvad der motiverer børn til at skrive i børnehaver. Artiklen er baseret på en kvalitativ undersøgelse af de uformelle situationer i børnehavehverdagen som involverer børns skrivning. Baseret på Kress’ (1997, 2003) interessebegreb præsenterer forfatterne fire kategorier som drøftes i forhold til sigtet om at øge børns motivation for at skrive. Fokus for observationerne er det sociale samspil mellem børn og voksne og de fysiske rammers indvirkning på skrivningen.

Resultat

Børn har forskellige motivationer for at begynde at skrive. Studiet lokaliserer fire kategorier som spiller ind på børns lyst til at skrive: at markere identitet, udforske hverdagslige erfaringer, skabe et æstetisk udtryk og være sammen. At markere identitet synes at være et anliggende som vanskeligt adskilles fra de andre. I den ene børnehave foregik skrivestunderne ofte ved et af bordene i opholdsrummet, og i den anden børnehave fandt de sted ved bordet i køkkenet. I begge børnehaver havde børnene let adgang til papir, farver og blyanter og var således ikke afhængige af de voksnes hjælp for at kunne begynde at tegne og/eller skrive. Bordene var ligeledes tilgængelige for alle børn, uanset alder, og dermed var aktiviteterne ved bordene præget af aldersblanding. De voksnes tilstedeværelse havde betydning for hvorvidt børnene engagerede sig i tegninger eller skriverier, da de ofte var modtagere eller medskabere af skrivningen.

Design

Artiklens datamateriale er indsamlet via kvalitative metoder bestående af feltnotater, observationer af femårige børn og samtaleinterview med pædagoger.

Referencer

Hopperstad, M. H.; Lorentzen, R. T.; Semundseth, M. (2009). Hvilke interesser synes å motivere femåringer til å skrive i barnehagen?. Tidsskriftet FoU i praksis, 3(2), S. 45-63.

Opdragsgiver

Tidsskriftet FoU.