Keep it in the family? Universal child care, child development and intra-household conflict.

Forfatter
Havnes, T.
Kilde
Oslo: Department of Economics, Faculty of Social Sciences, Universitetet i Oslo.
År
2009

Formål

Studiets formål er at belyse om og hvordan børns udvikling er påvirket af hvorvidt de har gået i børnehave eller ej, samt i hvilken grad ringe adgang til børnepasning hindrer mødre i at være deltagende på arbejdsmarkedet.

Resultat

Studiet viser at statsstøttede institutionstilbud har en positiv effekt på børns outcome som voksne målt i starten af 30’erne. Størst er effekten hos børn af kvinder med lav indkomst. Videre viser studiet at reformen øgede social velfærd med 3 %. Til trods for en stærk korrelation viser studiet at der er lille kausal effekt på kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet som følge af daginstitutionstilbud.

Design

Studiet er designet som et retrospektivt kohortestudie. Der er anvendt økonometriske teknikker med det formål at finde frem til kausale effekter. Data er hentet fra det centrale personregister, Statistisk Sentralbyrå, og det norske trygdesystemet. Samplet er norske børn født mellem 1967 og 1976. Det vil sige 575.300 børn fordelt på ti fødselsårgange. Studiet inkluderer således både børn der i høj grad og børn der i mindre grad var påvirkede af den norske børnehavereform fra 1975.

Referencer

Havnes, T. (2009). Keep it in the family? Universal child care, child development and intra-household conflict. Oslo: Department of Economics, Faculty of Social Sciences, Universitetet i Oslo.

Opdragsgiver

Afhandlingen er en del af forskningsaktiviteterne ved ESOP (Center for Studies of Equality, Social Organization and Performance), Universitetet i Oslo, som er økonomisk støttet af Forskningsrådet i Norge.