Characteristics of risky play.

Forfatter
Sandseter, E. B. H.
Kilde
Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 9(1), S. 3-21.
År
2009

Formål

Dette studie undersøger hvad der gør børns leg risikofyldt med det formål at finde ud af hvilke karakteristika det er muligt at vurdere risikofyldt leg ud fra. Risikofyldt leg kan generelt defineres som nervepirrende og spændende former for leg der involverer en risiko for at komme til skade.

Resultat

Studiet identificerede to kategorier der havde indflydelse på risikofyldt leg: de miljømæssige forhold som karakteriseres ved de forhold som legepladsen udgøres af, og de individuelle forhold som karakteriseres ved hvordan barnet leger. Barnets risikovillighed afhænger af hvordan barnet subjektivt opfatter de risici der er forbundet med den pågældende leg. Børn og voksne har nogle gange meget forskellige opfattelser af hvilke lege der er risikofyldte, og hvilke omgivelser der er forbundet med risici. Studiet bidrager til et øget fokus på børns naturlige risikovillighed i legen og hvad der karakteriserer en risikofyldt leg.

Design

Studiet er kvalitativt designet og baserer sig på observation, videooptagelser og feltnotater.

Referencer

Sandseter, E. B. H. (2009). Characteristics of risky play. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 9(1), S. 3-21.

Sandseter, E. B. H. (2009). Affordances for Risky Play in Preschool: The Importance of Features in the Play Environ-ment. Early Childhood Education Journal, 36(5), S.439-446.

Sandseter, E. B. H. (2009). Children’s Expressions of Exhilaration and Fear in Risky Play. Contemporary Issues in Early Childhood, 10(2), S. 92-106.

Sandseter, E. B. H. (2009). Risky play and risk management in Norwegian Preschools – a Qualitative observational study. Safety science monitor, 13(1), S. 1-12.

Opdragsgiver

Ikke oplyst