Children´s development of social identity in transitions. Game Playing: negotiating rules and identities.

Forfatter
Winther-Lindqvist, D. A.
Kilde
Amercian Jounal of Play, 2(1), 60-84.
År
2009

Formål

Afhandlingen undersøger børns udvikling af social identitet i overgangsperioder hvor de skifter fra én offentlig institution til en anden. Afhandlingen består af fire artikler hvoraf tre af artiklerne omhandler børn i daginstitution.

Resultat

Såvel de 5-6-årige som de 12-13-årige børn er både refleksive og urefleksive i overgangens forberedende fase. Børn fra begge aldersgrupper forhandler deres og andres identiteter gennem det der opfattes som passende aktiviteter og relationer i forhold til alder, køn og institutionel ramme. Begge aldersgrupper oplever uventede, krævende omstændigheder i overgangens aktualisering og reagerer på disse ved at accentuere deres personlige deltagelsesmåder, resurser og sociale strategier, også selvom der er et udviklingspres for at de skal forandre disse.

Design

Undersøgelsen er et motiveret etnografisk studie. Dataindsamlingen består af interview med henholdsvis 5-6-årige og 12-13-årige børn samt observationer af børnenes samvær i forskellige sammenhænge før og efter et institutionelt skift.

Referencer

Winther-Lindqvist, D. A. (2009). Children´s development of social identity in transitions. København: Det humanistiske fakultet, Københavns Universitet. Winther-Lindqvist, D. A. (2009). Game Playing: negotiating rules and identities. Amercian Jounal of Play, 2(1), 60-84.

Opdragsgiver

Institut for Psykologi, Københavns Universitet.