”Gender choreography and micro-structures: Early childhood professionals’ understanding of gender roles and gender patterns in outdoor play and learning”.

Forfatter
Ärlemalm-Hagsér, E.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal, 18(4), 515-525.
År
2010

Formål

Formålet med dette studie er at eksemplificere pædagogers forståelse af hvad det vil sige at arbejde med begrebet køn i en svensk kontekst. Dette undersøges ved at observere leg og læring på legepladsen i en svensk daginstitution.

Resultat

Studiet viser at alle institutioner arbejder med at ændre den pædagogiske praksis knyttet til kønsroller og kønsmønstre, og at institutionerne har en enslydende retorik i forbindelse med kønsrelateret arbejde. Resultaterne viser følgende forhold: 1) Pædagogerne ser legepladsen som et kønsneutralt område, 2) kønsroller opfattes som svære at begribe og forklare, og 3) i nogle tilfælde udfordrer børnene pædagogerne ved ikke at respondere som forventet i forhold til deres køn. Desuden viser studiet at der i få tilfælde er tale om at pædagogerne fra et kønsperspektiv problematiserer leg og læring på legepladsen, og forskeren påpeger hvor komplekst det er for pædagogerne at finde nye måder at modarbejde stereotype kønsroller og kønsmønstre på.

Design

Datamaterialet består af videoobservationer og fokusgruppeinterviews. Fire daginstitutioner deltager, og der videofilmes i alt seks timer på legepladserne tilsammen. Mellem 5 og 12 pædagoger fra hver institution deltager i fokusgruppeinterviews. Interviewene er af semistruktureret karakter og baserer sig blandt andet på videoklip fra observationerne.

Referencer

Ärlemalm-Hagsér, E. (2010). ”Gender choreography and micro-structures: Early childhood professionals’ understanding of gender roles and gender patterns in outdoor play and learning”. European Early Childhood Education Research Journal, 18(4), 515-525.

Opdragsgiver

Vetenskapsrådet (Sverige)