The outdoor environment in Norwegian kindergartens as pedagogical space for toddlers’ play, learning and development.

Forfatter
Moser, T. og Martinsen
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal, 18(4), 457-471.
År
2010

Formål

Formålet med studiet er deskriptivt at kortlægge udendørsforhold i de norske daginstitutioner som et pædagogisk rum, det vil sige forhold der påvirker børnenes mulighed for leg, læring og udvikling. Begrebet rum indebærer både det fysiske rum, indretning, genstande og æstetik såvel som handlinger, betydningstillæggelse og organisering af det pædagogiske arbejde i tid og rum. Studiets forskningsspørgsmål er: Hvor meget tid pr. dag tilbringer norske børn i dagtilbud udendørs? Hvilken størrelse har udendørsarealerne i norske børnehaver? Hvor ens eller forskellige er norske børnehavers udendørsmiljø?

Resultat

Studiet finder at norske børn ifølge de adspurgte daginstitutionsledere i gennemsnit er udendørs en tredjedel af dagen i vinterhalvåret og to tredjedele af dagen i sommerhalvåret. Børnehaverne har i gennemsnit en indhegnet legeplads på 2.619,5 kvadratmeter, eller 47,1 kvadratmeter pr. barn. Der er dog store variationer i størrelserne på legepladserne, både for børnehaver i større byer, i mindre byer og på landet. Studiet finder at indretningen og legeredskaberne i institutionerne i vid udstrækning er ensartede i type. Mange institutioner har steder hvor børnene kan klatre. Kun ca. en fjerdedel af institutionerne har områder specifikt for de mindste børn (1 til 3 år). Mange af institutionslederne mener at institutionen har ’hemmelige steder’ på legepladsen hvor børnene kan lege alene eller i små grupper uden at føle sig forstyrret af voksne eller andre børn. Institutionslederne mener desuden at børnene i høj grad selv kan finde og vælge det legetøj de vil bruge.

Design

Gennem spørgeskemaer til daginstitutionsledere og afdelingsledere i 133 repræsentativt udvalgte daginstitutioner søger studiet information om institutionernes udendørsmiljø. Studiet undersøger institutionernes legepladser med hensyn til størrelse, udformning og indhold, hvor længe børnene er udendørs, og om der er specielle områder til de mindste børn.

Referencer

Moser, T. og Martinsen, M.T. (2010). The outdoor environment in Norwegian kindergartens as pedagogical space for toddlers’ play, learning and development. European Early Childhood Education Research Journal, 18(4), 457-471.

Opdragsgiver

Forskningsprojektet BONDS (Behaviour Outlook Norwegian Developmental Study) udført af det norske Adferdssenteret i samarbejde med Høgskolen i Vestfold.