”’It tickles in my tummy’: Understanding children’s risk-taking in play through Reversal Theory”.

Forfatter
Sandseter, E.B.H.
Kilde
Journal of Early Childhood Research, 8(1), 67-88.
År
2010

Formål

Studiet undersøger børns forklaringer på hvorfor de engagerer sig i risikofyldt leg, det vil sige leg der kan lede til fysiske skader, hvad børn oplever som henholdsvis farligt og sikkert, og hvordan børn leger i spændingsfeltet mellem disse to poler. Fokus for artiklen er at udforske børns erfaringer med at involvere sig i risikofyldt leg med hensyn til både deres motivation og deres følelser. Studiet bygger på tidligere undersøgelser af den samme forsker hvor risikofyldt leg er blevet identificeret og karakteriseret som leg i højde og i fart, tumlelege, brug af farligt værktøj, at nærme sig farer i omgivelserne og at fare vild.

Resultat

Ifølge studiets resultater oplever børn en umiddelbar glæde ved leg og opsøger gerne spændingsfyldt leg. I analysen af børnenes udsagn om leg bliver det tydeligt at børn med vilje opsøger leg der udspiller sig i spændingsfeltet mellem at være farligt og at være trygt, idet det med børnenes udsagn giver en ’kilden i maven’. Børnene oplever en vekselvirkning mellem behagelige følelser og ubehagelige følelser. I legen benytter børnene sig både af ophidselsesfremmende strategier og ophidselsesnedtonende strategier, og de veksler mellem at være engagerede og tilbageholdende. Børnene justerer legen så den udspiller sig i det ønskede spændingsfelt hvor legen er interessant, spændende, udfordrende og risikofyldt, men hvor de samtidig oplever at have kontrol over legen.

Design

Datamaterialet består af enkeltinterviews med 23 fire-fem-årige børn fra to børnehaver. Interviewene varede 20-30 minutter og blev optaget på en MP3-afspiller. Forskeren har tilbragt fire til fem måneder i børnehaverne. Interviewmaterialet er transskriberet og analyseret inden for en fænomenologisk forståelsesramme og set i forhold til reversal theory og personal trait theory.

Referencer

Sandseter, E.B.H. (2010). ”’It tickles in my tummy’: Understanding children’s risk-taking in play through Reversal Theory”. Journal of Early Childhood Research, 8(1), 67-88.

Opdragsgiver

uoplyst