Barnehagens relasjonelle verden: Små barn som kompetente aktører i produktive forhandlinger.

Forfatter
Alvestad, T.
Kilde
Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik.
År
2010
ISBN
978-91-7346-682-0

Formål

Formålet med studiet er at undersøge leg blandt de yngste børn i daginstitutionen og analysere hvordan leg udspiller sig. Studiet fokuserer på hvad børn forhandler om i deres leg, hvordan denne forhandling kommer til udtryk, og hvilke strategier der benyttes i disse forhandlinger.

Resultat

Studiet viser at småbørn forhandler både verbalt og nonverbalt og kombinerer de to forhandlingsformer. Når småbørn forhandler nonverbalt, imiterer, kopierer eller genskaber de varianter af andres bevægelser. Småbørns brug af verbalt og/eller nonverbalt sprog varierer alt efter om udgangspunktet for deres interaktion er enighed eller uenighed. Det nonverbale sprog synes at være mest brugt i lege hvor børnene som udgangspunkt er enige. Småbørns forhandlingsstrategier kan opdeles i hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige strategier. De hensigtsmæssige strategier resulterer som oftest i at børnene opnår enighed og kommer overens med hinanden i deres relation. De uhensigtsmæssige strategier resulterer i at legen ikke kommer videre.

Design

24 børn i daginstitution, heraf 13 piger og 11 drenge, i alderen to til tre år, er blevet videoobserveret. Otte timers videomateriale af børns leg er blevet omskrevet til tekst og analyseret i relation til barndomspsykologiske og barndomssociologiske teorier (Sommer, 1997; Corsaro, 2002).

Referencer

Alvestad, T. (2010). Barnehagens relasjonelle verden: Små barn som kompetente aktører i produktive forhandlinger. Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik.

Alvestad, T. (2012) Små barns forhandlinger i lek. Oslo. Cappelen Damm akademisk.
ISBN: 9788202275617.

Opdragsgiver

Stiftelsen Kanvas