Kan Batman vara rosa?: Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola.

Forfatter
Hellman, A.
Kilde
Göteborg: Göteborgs universitet, Gothenburg studies in educational sciences, 299.
År
2010
ISBN
978-91-7346-689-9

Formål

Formålet med studiet er at undersøge normer om ’drengethed’. Studiet fokuserer på hvordan normer skabes, gentages og genforhandles af børn og pædagoger i daginstitutioner. Studiet spørger om hvilke handlinger der er mulige for drenge og piger i relation til de normer der er for ’drengethed’. Studiet undersøger desuden hvordan piger og drenge forhandler normerne i kontekster, hvor der bliver lagt vægt på køn. Studiet undersøger dermed hvordan køn skabes blandt børn i dagtilbud med udgangspunkt i at køn skabes gennem sociale processer.

Resultat

Studiet viser at børn indtager mange forskellige positioner i løbet af deres hverdag i dagtilbuddet. Nogle af disse positioner er synlige og bliver, af voksne og børn, kategoriseret som ’pigede’ eller ’drengede’. Disse kategorier implicerer at der er forskelle mellem de måder man er dreng eller pige på. Studiet understreger at der ikke er fundamentale forskelle i drenges og pigers handlinger og væremåder, men at forskelle mellem kønnene kommer til syne gennem blandt andet tøj i bestemte farver. I dagtilbuddet bruger børn deres stemmer, frisurer, tøj og bevægelser til at forhandle om køn. Dette er vigtige elementer i kommunikationen og konstruktionen af børnenes oplevelser af hvordan de er ’pigede’ eller ’drengede’. Det er vigtigt for børnene at få denne tilknytning til køn for at få oplevelsen af at blive forstået og være normale. Studiet viser at også alder er af særlig betydning for den proces børnene forhandler om køn igennem. Køn og alder bliver ofte italesat i en sammenhæng, fx som ’stor pige’ eller ’stor dreng’.

Design

Datamaterialet består af feltnotater fra observationer foretaget over to år i en daginstitution. Det første år blev 20 børn og 6 pædagoger observeret, og det andet år indgik 17 børn og 4 pædagoger i observationerne. Børnene var i alderen tre til seks år. Derudover er både pædagoger og børn blevet interviewet.

Referencer

Hellman, A. (2010). Kan Batman vara rosa?: Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola. Göteborg: Göteborgs universitet, Gothenburg studies in educational sciences, 299.

Opdragsgiver

uoplyst