”Børns deltagelse i pædagogiske aktiviteter: Hverdagslivets læringsmuligheder i en børnehave”.

Forfatter
Svinth, L.
Kilde
Pædagogisk psykologisk tidsskrift, 47(2), 149-164.
År
2010

Formål

Formålet med undersøgelsen er at beskrive hvordan pædagogisk kontrol over og styring af en pædagogisk aktivitet i en dansk børnehave kan fremme eller begrænse børns deltagelse i en aktivitet.

Resultat

Studiet viser at stram kontrol af en aktivitet begrænser børns muligheder for engageret deltagelse, og at stærk styring gør det vanskeligt at skabe plads til børnenes bidrag. Samtidig viser studiet at børnene er engageret i aktiviteten i meget højere grad når klassificeringen og rammesætningen ikke er så stærk. Jo mere fleksible rammerne er for aktiviteten, jo mere lydhøre bliver børnene over for det at være aktivt deltagende i aktiviteten. Forfatteren konkluderer at årsagen til at fleksible rammer giver mere engagerede børn, blandt andet er at børnenes perspektiver på aktiviteten bliver inddraget, hvorved deres deltagelse understøttes.

Design

Datamaterialet består af videoobservationer af en gruppeaktivitet som seks børn og en pædagog deltager i. Fokus for undersøgelsen er at vise hvordan pædagogers styring af en aktivitet kan både fremme og begrænse børns muligheder for aktiv deltagelse. Formålet med aktiviteten er at dokumentere en skovtur børnene har været på, og hele aktiviteten varer omkring 40 minutter. To sekvenser fra datamaterialet bliver trukket ud og analyseret ud fra Basil Bernsteins teori om klassificering og rammesætning.

Referencer

Svinth, L. (2010). ”Børns deltagelse i pædagogiske aktiviteter: Hverdagslivets læringsmuligheder i en børnehave”. Pædagogisk psykologisk tidsskrift, 47(2), 149-164.

Svinth, L. (2012). Børnehavebørns medbestemmelse i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter: analyseret i et sociokulturelt læringsperspektiv. I: Svinth, L. & Ringmose, C. Læring og udvikling i daginstitutioner (s. 15-59). Dansk Psykologisk Forlag, København. ISBN: 9788777066993.

Opdragsgiver

Studiet er en del af LUDVI-projektet der er finansieret af Egmont Fonden.