Individuella utvecklingsplaner i Montessori- och Reggio Emilia-profilerade förskolor.

Forfatter
Vallberg Roth, A.-C. og Månsson
Kilde
Persson, S. (red.). Barndom, lärande, ämnesdidaktik (53-70). Malmø: Malmö högskola.
År
2010

Formål

Formålet med studiet er at kortlægge variationen i dokumentationsformer og skemaer fra samtlige daginstitutioner i en svensk kommune. I den del af studiet der præsenteres i dette kapitel, indgår materiale fra Montessori- og Reggio Emilia-profilerede daginstitutioner.

Resultat

Studiet viser at der er 11 Reggio Emilia-profilerede daginstitutioner i kommunen, og at de har de mest omfattende former for dokumentation sammenlignet med andre institutioner i kommunen. Derudover er der to Montessori-institutioner i kommunen. Forskerne konstaterer at der i kommunen ikke er andre institutioner med erklæret religiøs eller sproglig/kulturel profil end de svensktalende kristne daginstitutioner. Dette synes at afspejle kommunens karakter med en traditionel, etnisk svensk segregeret middelklasse tæt på naturen. Derudover viser studiet at indholdet i de individuelle udviklingsplaner bygger på skabeloner der er standardiserede eller semistrukturerede. I Montessori-institutioner er planerne struktureret efter fag som matematik, svensk og historie. Desuden er de struktureret inden for områderne ’praktisk’, ’sensorisk’ og ’socialt’ indhold. I Montessori-institutioner er tanken at institutionen lærer at vurdere og placere barnet efter hvor godt han eller hun håndterer de forskellige mål.

Design

Datamaterialet er indsamlet i Skåne og består af dokumenter fra tre niveauer: kommune, institution og individ. Dokumenterne er profilbeskrivelser af daginstitutionernes virksomhed på kommunens hjemmeside og skemaer over individuelle udviklingsplaner. Disse er analyseret ved brug af kritisk tekstanalyse inden for rammerne af en pragmatisk diskursanalyse.

Referencer

Vallberg Roth, A.-C. og Månsson, A. (2010). ”Individuella utvecklingsplaner i Montessori- och Reggio Emilia-profilerade förskolor”. Persson, S. (red.). Barndom, lärande, ämnesdidaktik (53-70). Malmø: Malmö högskola.

Opdragsgiver

uoplyst