”Det aktiva barnet? En forskningsöversikt”.

Forfatter
Fransson, K.
Kilde
Persson, S. (red.). Barndom, lärande, ämnesdidaktik, 121-141. Malmø: Malmö högskola.
År
2010

Formål

Formålet med studiet er at kortlægge idrætsvidenskabelig forskning som befinder sig i spændingsfeltet mellem den svenske daginstitution og skole, læring, bevægelse og idræt (fysisk aktivitet).

Resultat

I perioden fra 1995 til 2008 er der publiceret 106 daginstitutionsrelaterede afhandlinger som omhandler idræt. Halvdelen af afhandlingerne er publiceret i de seneste fem år. Efter en afgrænsning på sprog bliver antallet af afhandlinger 78. Efter en hurtig gennemgang af disse står 71 afhandlinger tilbage som relevante for studiet. I afhandlingerne optræder i alt 62 kvindelige og 11 mandlige forskere. 16 af afhandlingerne kommer fra Stockholms universitet, 15 fra Göteborgs universitet, og 12 fra Lund universitet og Malmö högskola. De resterende er skrevet af forskere ved universiteterne i Uppsala, Linköping, Örebro, Umeå, Alnarp, Karlstad, Luleå og Växjö. 55 af afhandlingerne er skrevet i relation til professionshøjskoler. Dette indikerer ifølge forfatteren at det først og fremmest er pædagoger der interesserer sig for dagtilbud som forskningsområde. I tillæg til idræt og fysisk aktivitet fokuserer afhandlingerne blandt andet på børn, pædagoger og institutioner, forældre, samarbejde, relationen til skolen og professionsuddannelserne.

Design

Kortlægningen bygger på en bibliometrisk søgning på afhandlinger i perioden fra 1995 til 2008. Der er søgt emnevis i databasen LIBRIS. Søgekriterierne er at afhandlingerne skal omhandle idræts- og sportsfeltet og svenske daginstitutioner eller skoler, og at de skal være skrevet på svensk.

Referencer

Fransson, K. (2010). ”Det aktiva barnet? En forskningsöversikt”. Persson, S. (red.). Barndom, lärande, ämnesdidaktik, 121-141. Malmø: Malmö högskola.

Opdragsgiver

uoplyst