”Women’s education levels and its impact on their attitudes towards children’s health development”. Early Child Development and care, 181(1), 73-87.

Forfatter
Bjørgen, K.
År
2011

Formål

Formålet med studiet er at undersøge sammenhængen mellem mødre og kvindelige pædagogers uddannelsesniveau og deres holdninger til og opfattelse af sundhed blandt børn i dagtilbud samt deres holdninger til børns sundhedsmæssige udvikling.

Resultat

Studiet viser, at højtuddannede mødre i højere grad lægger vægt på forskellige aspekter af en positiv udvikling i børns sundhedsmæssige udvikling end mødre med et lavere uddannelsesniveau. De ansatte i dagtilbuddene havde i højere grad end mødrene en fælles forståelse af, hvilke faktorer der fremmer en positiv sundhed for børn. Højtuddannede mødre fremhæver i højere grad end lavt uddannede mødre faktorer som udendørs leg, frisk luft og en sukkerpolitik som værende vigtige for at udvikle positiv sundhed hos børn, ligesom de også i højere grad værdsætter børns deltagelse i madlavning og fremhæver samarbejdet mellem dagtilbud og forældre som sundhedsfremmende.

Design

I alt deltog 310 kvinder fordelt på 196 mødre og 114 pædagoger og pædagogmedhjælpere fra 12 dagtilbud i en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet indeholdt 19 kategorier med spørgsmål, der blandt andet omhandlede mad, måltider, ernæring, fysisk aktivitet og børns inddragelse og deltagelse. Besvarelserne blev analyseret i SPSS.

Referencer

Bjørgen, K. (2011). ”Women’s education levels and its impact on their attitudes towards children’s health development”. Early Child Development and care, 181(1), 73-87.

Opdragsgiver

uoplyst