“The funding of early care and education programmes in Sweden, 1845–1943”.

Forfatter
Westberg, J.
Kilde
History of Education: Journal of the History of Education Society, 40(4), 465-479.
År
2011

Formål

Formålet med studiet er at undersøge finansiering af omsorgs- og uddannelsesprogrammer i årene 1845-1943, herunder hvilken betydning donationer, arv og fundraisingarrangementer har for programmerne.

Resultat

I lighed med tidligere svensk og angelsaksisk forskning bekræfter studiet den betydning, som er blevet tilskrevet donationer og testamentariske gaver i løbet af det nittende århundrede. De gratis svenske dagtilbud har i vid udstrækning været afhængige af donationer og testamentariske gaver. Omvendt synes fundraisingarrangementer ikke at have spillet en vigtig rolle, som tidligere svensk forskning har antydet. Studiet identificerer ændringer over tid i den svenske pasnings- og uddannelsesprogrammers økonomi og viser blandt andet, at der fra 1845 til 1943 forekom en stigning i den kommunale støtte.

Design

Studiet baserer sig på 24 omsorgs- og uddannelsesprogrammer fra større byer i det sydlige Sverige. Med udgangspunkt i de årlige regnskabsbøger og revisionspåtegninger udgivet i årene 1845-1943 analyserer forfatteren de generelle principper for finansiering og undtagelser fra disse principper for at give en præcis beskrivelse af økonomien i programmerne.

Referencer

Westberg, J. (2011). “The funding of early care and education programmes in Sweden, 1845–1943”. History of Education: Journal of the History of Education Society, 40(4), 465-479.

Opdragsgiver

uoplyst