“How Are Notions of Childcare Similar or Different among American, Chinese, Japanese and Swedish Teachers?”.

Forfattere
Izumi-Taylor, S.
Lee, Y.Y.
Franceschini, L.
Kilde
Research in Comparative and International Education, 6(2), 183-200.
År
2011

Formål

Formålet med artiklen er at undersøge ligheder og forskelle i amerikanske, kinesiske, japanske og svenske pædagogers opfattelse af børnepasning.

Resultat

Resultaterne indikerer, at pædagogernes opfattelser i de fire lande var relateret til landenes kulturer. Svenske og kinesiske pædagoger udtrykte i højere grad end japanske og amerikanske pædagoger, at fælles børnepasning var vigtigt, ligesom de svenske og kinesiske pædagoger i højere grad fokuserede på vigtigheden af kønslighed i forbindelse med børnepasning. Mens de kinesiske pædagoger var den gruppe, der var mest tilbøjelige til at erklære sig enig i udsagn om, at kvinder skulle indtage, hvad der betegnes som en traditionel rolle, var de svenske pædagoger den gruppe, der var mindst enig i udsagn om, at kvinder skulle indtage en traditionel rolle.

Design

Spørgeskemaer blev besvaret af pædagoger fra de fire lande – 157 svenske pædagoger fra Stockholm og Göteborg besvarede skemaet. Spørgeskemaet bestod af 34 udsagn om børnepasning, der blev inddelt under fem faktorer, hvoraf de fire – kønslighed, kvinders rolle, børns tilknytning til moderen og fælles børnepasning – havde tilstrækkelig høj pålidelighed til, at de blev anset som repræsentative for pædagogernes opfattelser af børnepasning. Pædagogernes forhold til de forskellige faktorer blev udregnet og sammenlignet på tværs af landene.

Referencer

Izumi-Taylor, S., Lee, Y.Y. & Franceschini, L. (2011). “How Are Notions of Childcare Similar or Different among American, Chinese, Japanese and Swedish Teachers?”. Research in Comparative and International Education, 6(2), 183-200.

Opdragsgiver

uoplyst