“Preschool outdoor play environment may combine promotion of children’s physical activity and sun protection. Further evidence from Southern Sweden and North Carolina”. Science & Sports, 26, 72-82.

Forfattere
Boldemann, C.
Dal, H.
Mårtensson, F.
Cosco, N.
Moore, R.
Bieber, B.
Blennow, M.
Pagels, P.
Raustorp, A.
Wester, U.
Söderström, M.
År
2011

Formål

Formålet med undersøgelsen er at studere den indvirkning, dagtilbuds udendørsmiljø har på børnenes fysiske aktivitetsniveau, og i hvor høj grad udendørsmiljøet udsætter børnene for solstråling.

Resultat

Undersøgelsen viser, at vegetation, det vil sige træer og buske, integreret i dagtilbuddenes udemiljø medfører både fysisk aktivitet og solbeskyttelse hos børnene, og således er fysisk aktivitet og solbeskyttelse ikke uforenelige. Studiet indikerer således, at børnenes brug af udemiljøer fører til solbeskyttelse gennem børnenes egne valg af legesteder, såfremt udemiljøet er karakteriseret af vegetation, der giver børnene flere valgmuligheder.

Design

Ni dagtilbud i Malmö blev udvalgt til undersøgelsen. Dagtilbuddenes udemiljø blev kategoriseret efter størrelse, terræn og vegetation for at vurdere legepotentialet i dagtilbuddene. 169 børn blev udstyret med skridtmålere for at måle børnenes fysiske aktivitetsniveau og dosimetre, som er anordninger, der anvendes til at måle en persons eksponering for stråling.

Referencer

Boldemann, C., Dal, H., Mårtensson, F., Cosco, N., Moore, R., Bieber, B., Blennow, M., Pagels, P., Raustorp, A., Wester, U. & Söderström, M. (2011). “Preschool outdoor play environment may combine promotion of children’s physical activity and sun protection. Further evidence from Southern Sweden and North Carolina”. Science & Sports, 26, 72-82.

Opdragsgiver

Forskningsrådet for miljö, areella näringar och samhällsbyggande