”It Farts: The situated management of social organization in a kindergarten peer group”.

Forfatter
Karrebæk, M.S.
Kilde
Journal of Pragmatics, 43, 2911-2931.
År
2011

Formål

Artiklen er en undersøgelse af leg mellem børn i dagtilbuddet. Målet med undersøgelsen er at beskrive, hvordan socialt kompetente deltagere i legen kan gøre brug af forskellige sociale, materielle, sproglige og kommunikative ressourcer, mens mindre dygtige børns brug af de samme ressourcer ikke garanterer, og ikke er et tegn på, social og kommunikativ succes.

Resultat

Gennem analysen vises det, hvordan gruppen af drenge organiserer deres leg og deres sociale relationer samtidig. Forfatteren viser, at deltagelse i leg er en præstation i sig selv, og at børns sociale succes i legen afhænger af deres individuelle kompetencer såvel som af de andre børns agendaer og strategier. Nogle deltagere i legen bruger andre deltagere til at fremme deres egne interesser, blandt andet ved at ekskludere fra legen eller invitere andre ind i legen. Forfatteren understreger, at sprog og sociale evner ikke skabes ubesværet, smertefrit og uundgåeligt i børns leg, og at børns legeoplevelser er væsentlige – både de oplevelser, der normalt anses som positive, og de oplevelser, der normalt anses som mindre positive.

Design

Artiklen er baseret på data indsamlet over en ni måneder lang periode, hvor forfatteren med et håndholdt videokamera optog børns spontane leg. Børnene var tre til fem år gamle. Optagelserne havde en varighed af i alt 33 timer, hvoraf de ni blev transskriberet. Dagtilbuddet var beliggende i et multietnisk område, og mindst ti forskellige modersmål var repræsenteret i dagtilbuddet. I artiklen analyseres tre minutters leg ud af en periode på 30 minutter, hvor fire drenge leger. Fokus i analysen er på den løbende produktion af den sociale orden, der finder sted mellem de fire drenge.

Referencer

Karrebæk, M.S. (2011). ”It Farts: The situated management of social organization in a kindergarten peer group”. Journal of Pragmatics, 43, 2911-2931.

Opdragsgiver

uoplyst