“Children’s perspectives on their everyday lives in child care in two cultures: Denmark and the United States”. Early Childhood Education Journal, 39, 17-27.

Forfattere
Kragh-Müller, G.
Isbell, R.
År
2011

Formål

Formålet med studiet er at undersøge børns perspektiver på forskellige aspekter ved dagtilbud – såsom foretrukne aktiviteter, hvad de godt kan lide/ikke kan lide og relationer til pædagoger og jævnaldrende – for at kunne opnå en bred forståelse af, hvad der fremmer gode læringsmiljøer for børn i leg og børn i læringsprocesser.

Resultat

Analysen af tegningerne viser, at de danske børn er enige i, at leg er det bedste ved at gå i dagtilbud. At lege med venner og at lege udenfor er meget populært. Drengene kan godt lide at klatre i træer og lege med biler, mens pigerne er glade for at lege indendørs. Børnene fortæller gennem tegningerne, at det, de oplever som værst i dagtilbuddet, er, når de ikke har nogen at lege med, når de bliver ekskluderet fra legen, og når de bliver drillet. Accept fra legekammerater er meget vigtigt for dem. Børnene illustrerer også gennem tegningerne, at de oplever det som svært, når de bliver skældt ud af de voksne. I interviewene bliver fremstillingen af leg med venner som det bedste ved dagtilbuddet understøttet. Ved udendørs leg er gynger, rutsjebanen og fodboldspil populært. Ingen af børnene fremhævede organiseret leg eller organiserede aktiviteter positivt eller negativt. Børnene beskrev en god pædagog som en, der leger med børnene, fortæller historier og har humor. En sød voksen er også en, der er fleksibel, når det gælder regler, og som giver børnene valg, for eksempel med hensyn til at lege udenfor eller indenfor. Observationerne viser, at meget af børnenes leg var fri og selvinitieret leg. Børnene fortalte, at de sætter pris på at lege med hinanden, men at de også gerne vil lege og lave flere aktiviteter sammen med de voksne.

Design

Data er indsamlet i USA og Danmark. I Danmark er fire børn, to piger og to drenge, interviewet individuelt. Tre børn er interviewet i en gruppe. Derudover er 15 børnetegninger analyseret, hvoraf fire er præsenteret i studiet. Forfatteren har observeret børnene i dagtilbuddet i fem hele dage. Børnene var tre til seks år gamle.

Referencer

Kragh-Müller, G. & Isbell, R. (2011). “Children’s perspectives on their everyday lives in child care in two cultures: Denmark and the United States”. Early Childhood Education Journal, 39, 17-27.

Opdragsgiver

uoplyst