“Demokratiske samtaler i barnehagen?” & ”Førskolelærernes handlinger og barns språklige deltakelse i prosjektsamtaler”.

Forfattere
Tholin, K.R.
Jansen, T.T.
Kilde
Nordisk Barnehageforskning, 4(2), 103-114. Jansen, T.T. & Tholin, K.R. (2011). & I: Gjems, L. & Løkken, G. (red.): ”Barns læring om språk og gjennom språk. Samtaler i barnehagen”. Oslo: Cappelen Damm. 148-175.
År
2011
ISBN
9788202341862

Formål

De to studier omhandler demokratiske praksisser i dagtilbud, og hvordan disse kan fremmes. Formålet er at undersøge, hvordan pædagoger kan skabe vilkår for samtaler karakteriseret ved demokratiske praksisser, og hvordan pædagoger bidrager til børns deltagelse i disse samtaler.

Resultat

Forfatterne konkluderer, at projektsamtaler – samtaler organiseret og ledet af pædagoger i forbindelse med arbejdet med projekter i dagtilbud – har et potentiale til at præges af demokratiske praksisser, der fremmer fællesskabet, idet samtalerne kan give børnene muligheder for at møde andre, der er forskellige fra dem selv. Men dette kræver, at pædagogerne mestrer forskellige faglige kundskaber – viden om samtalegenrer, kommunikative kompetencer samt viden om forskellige fagområder – samt at de kan improvisere i de ofte uforudsigelige samtaler. Derfor fremfører forfatterne en pædagogisk implikation af undersøgelsen: at pædagoguddannelsen skal arbejde med pædagogernes flerfaglighed, samt at det bør diskuteres, hvilke rutiner og improvisationsfærdigheder pædagogerne skal lære i forberedelsen på de faglige udfordringer, de står over for i mødet med børnene.

Design

Datamaterialet består af videooptagelser af otte projektsamtaler, som er samtaler, der er organiseret og ledet af pædagoger i forbindelse med projektarbejde i dagtilbuddet. Med udgangspunkt i en forståelse af demokrati som en livsform frem for en styreform analyseres materialet med henblik på at finde de strategier og handlinger, pædagogerne gør brug af, når de søger at skabe vilkår for børnenes deltagelse i demokratiske samtaler.

Referencer

Tholin, K.R. & Jansen, T.T. (2011). “Demokratiske samtaler i barnehagen?” Nordisk Barnehageforskning, 4(2), 103-114. Jansen, T.T. & Tholin, K.R. (2011). ”Førskolelærernes handlinger og barns språklige deltakelse i prosjektsamtaler”. I Gjems, L. & Løkken, G. (red.): ”Barns læring om språk og gjennom språk. Samtaler i barnehagen”. Oslo: Cappelen Damm. 148-175.

Tholin, K. R. & Jansen, T. T. (2012) Something to Talk about: Does the Language Use of Pre-School Teachers Invite Children to Participate in Democratic Conversation? I: European Early Childhood Education Research Journal 20(1), 35-46.

Opdragsgiver

Norges forskningsråd