”Barnefellesskap som demokratisk danningsarena. Kva kan gje høve til medverknad i leik i barnehagen?”.

Forfatter
Grindheim, L.T.
Kilde
Nordisk Barnehageforskning, 4(2), 91-102.
År
2011

Formål

Studiet har fokus på fællesskaber blandt børn i et demokratisk perspektiv. Formålet med studiet er at undersøge de problematiske og forskellige måder, hvorpå børn konstruerer fællesskaber og bliver konstrueret i fællesskaber med jævnaldrende børn.

Resultat

På baggrund af analysen formulerer forfatteren fire forskellige mønstre for, hvordan børn forhandler om deltagelse i fællesskaber med jævnaldrende. Det første mønster er venskab og indledt leg, der kan ses som en forhandlingsposition. Det andet mønster er alder, hvor børn kan forhandle om en bestemt position i legen ud fra deres alder. Det tredje mønster er børnenes alder og anciennitet i dagtilbuddet, mens det fjerde mønster er tilgangen til legetøj, der ses som et mønster for, hvordan forhandlinger finder sted i børnenes fællesskaber. Forfatteren viser, hvordan børnene placerer sig hierarkisk i forhold til hinanden ved hjælp af disse mønstre. For eksempel er påbegyndt leg et eksempel på, hvordan børn, der allerede er en del af legen, kan positionere sig overfor børn, der gerne vil deltage i legen. Et andet eksempel er, hvordan børn bruger legetøj medbragt hjemmefra som forhandlingsredskab i legen.

Design

18 børn i alderen tre til seks år deltog i studiet. Data blev indsamlet ved brug af observationer og feltnotater af samtaler mellem børnene, samtaler mellem børn og pædagoger og samtaler mellem børn og forfatteren. Forfatteren fokuserer hovedsageligt på relationerne mellem børn og børn. Fire observationer, hvor børn forhandler om deltagelse i fællesskabet, udgjorde grundlaget for analysen.

Referencer

Grindheim, L.T. (2011). ”Barnefellesskap som demokratisk danningsarena. Kva kan gje høve til medverknad i leik i barnehagen?”. Nordisk Barnehageforskning, 4(2), 91-102.

Opdragsgiver

uoplyst