”Vi har nästan blivit för bra” – Lärares sociale representationer av förskolan som pedagogisk praktik”.

Forfatter
Granbom, I.
Kilde
Jönköping: School of Education and Communication, Jönköping University.
År
2011
ISBN
978-91-628-8329-4

Formål

Formålet med undersøgelsen er gennem beskrivelse og analyser af pædagogers samtaler om dagtilbud at bidrage med viden om og forståelse af, hvordan pædagoger i dagtilbuddet snakker om børnehavens (den svenske förskolans) funktion og dens pædagogiske indhold.

Resultat

Forfatteren viser den kompleksitet, der karakteriserer pædagogernes konstruktion af mening. Der fremtræder en del forskellige modstridende og sameksisterende temaer og kategorier i deres beskrivelser af børnehavens (den svenske förskoles) funktion og dens pædagogiske indhold. Resultatet viser, at pædagogerne giver udtryk for to indbyrdes forskellige sociale repræsentationer af børnehaven som pædagogisk praksis: børnehaven som udviklende for alle og børnehaven som udviklende for nogle. Begge disse repræsentationer indeholder forskellige repræsentationer af barnet og børns kompetencer, pædagogens rolle samt børnehavens rolle i samfundet. Pædagogernes udtrykker, at den pædagogiske praksis ikke passer til alle børn.

Design

Forfatteren har gennemført syv fokusgruppeinterview af halvanden til to timers varighed med i alt 46 pædagoger. Ved interviewene har pædagogerne, med forfatteren som moderator, diskuteret dagtilbuddet, dets formål og indhold samt begreberne leg og læring relateret til dagtilbuddet. Interviewene er udskrevet og analyseret for at finde ud af, hvilke temaer og hvilket indhold i dagtilbuddet der er centrale for pædagogerne, samt hvordan pædagogerne kommunikerer om disse forståelser og meninger. Forfatteren anvender sociale repræsentationer som et begreb for, hvordan pædagogerne ser på og agerer i dagtilbuddet.

Referencer

Granbom, I. (2011). ””Vi har nästan blivit för bra” – Lärares sociale representationer av förskolan som pedagogisk praktik”. Jönköping: School of Education and Communication, Jönköping University.

Opdragsgiver

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping