“Teacher talk and children’s queries: Communication about natural science in early childhood education”. & “Anthropomorphically speaking: on communication between teachers and children in early childhood biology education”.

Forfatter
Thulin, S. & Pramling, N.
Kilde
Göteborg: Göteborgs universitet. & International Journal of Early Years Education, 17(2), 137-150.
År
2011
ISBN
978-91-7346-706-3

Formål

Det overordnede mål med afhandlingen er at generere ny viden om, hvordan børn og pædagoger kommunikerer om videnskabelige emner i dagtilbud. Mere specifikt er målet i den publicerede artikel, som er en af tre artikler, forfatterens afhandling bygger på, hvordan, af hvem og med hvilket formål antropomorfistisk tale anvendes i dagtilbuddet. Antropomorfistisk tale er en betegnelse for at tale om noget ikke-menneskeligt i menneskelige termer.

Resultat

I artiklen konkluderes, at antropomorfistisk tale kan fungere som en hensigtsmæssig måde at tale om videnskabelige emner på, men at det også kan gøre det sværere for børnene at tilegne sig videnskabelig viden. Det kan dermed både hindre og fremme videnskabelig læring. Forfatterne anbefaler derfor, at pædagoger er opmærksomme på, hvilket sprog de bruger, så de genkender, hvornår sproget fungerer som et redskab til at mindske hullet mellem barnets oplevelser og videnskabelig læring, og hvornår det låser samtalen fast i menneskelige termer og dermed hindrer tilegnelsen af videnskabelig viden. Oftest er det pædagogen, der introducerer antropomorfistisk tale og holder fast i denne taleform, selv om børnene er uenige i den antropomorfistiske argumentation.

Design

Interaktioner mellem pædagoger og børn under tematiseringer af biologiske emner i dagtilbuddet blev optaget på video og senere transskriberet. Antropomorfistisk tale blev ikke diskuteret med pædagogerne, og ingen specielle instruktioner blev givet forud for optagelserne. Materialet blev ordnet i temaer, der udtrykte forskellige udtryksformer af antropomorfistisk tale.

Referencer

Thulin, S. (2011). “Teacher talk and children’s queries: Communication about natural science in early childhood education”. Göteborg: Göteborgs universitet. Thulin, S. & Pramling, N. (2009). “Anthropomorphically speaking: on communication between teachers and children in early childhood biology education”. International Journal of Early Years Education, 17(2), 137-150.

Opdragsgiver

Vetenskapsrådet