“Toddlers as social actors in the Swedish preschool”.

Forfatter
Engdahl, I.
Kilde
Stockholm: Stockholms universitet.Engdahl, I. (2011). “Toddler interaction during play in the Swedish preschool”. Early Child Development and Care, 181(10), 1421-1439.
År
2011
ISBN
978-91-7447-193-9

Formål

Det overordnede mål med afhandlingen er at udforske interaktion, kommunikation og venskaber i unge børns selvinitierede leg. Mere specifikt er målet i den publicerede artikel, som er en af tre artikler, afhandlingen bygger på, at undersøge, hvordan etårige børn kommunikerer med hinanden i selvinitierede lege.

Resultat

Undersøgelsen illustrerer forskellige verbale og nonverbale kommunikationsformer, 17-24 måneder gamle børn kan gøre brug af, når de leger med hinanden. Disse kommunikationsformer er både verbale og nonverbale med en overvægt af nonverbal kommunikation. Forfatteren finder, at leg med jævnaldrende giver rige muligheder for 17-24 måneder gamle børn til at udvikle deres kommunikative evner, og konkluderer, at uddannelsen af pædagoger bør fokusere på 17-24 måneder gamle børns samspilskompetencer og vigtigheden af leg. Undersøgelsen viser også, hvordan 17-24 måneder gamle børn opbygger venskaber. I skabelsen af venskaber anvender småbørnene ikkeverbale handlinger som omsorg, gensidig opmærksomhed, delte smil, koordinerede bevægelser og andre former for synkroniseret handling.

Design

To morgener om ugen i fem uger blev 17-24 måneder gamle børns indbyrdes leg optaget på video af forfatteren med et håndholdt kamera. I alt blev der optaget cirka otte timers video, der senere blev løst transskriberet for at give et overblik over, hvad der foregik. De sekvenser, der af forfatteren blev anset som særligt interessante, med meget interaktion og kommunikation, blev transskriberet detaljeret. I alt identificerede forfatteren 128 situationer, og disse blev ordnet i temaer, der illustrerer de forskellige måder, børnene kommunikerer med hinanden på.

Referencer

Engdahl, I. (2011). “Toddlers as social actors in the Swedish preschool”. Stockholm: Stockholms universitet. Engdahl, I. (2011). “Toddler interaction during play in the Swedish preschool”. Early Child Development and Care, 181(10), 1421-1439.

Engdahl, I. (2012). Doing friendship during the second year of life in a Swedish preschool. European Early Childhood Education Research Journal 20(1), 83-98.

Opdragsgiver

Stockholm universitet